Prowadzone ewidencje i rejestry

1.     rejestr wpisów do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącym obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.
Osoba dysponująca – Grzegorz Daszkowski.
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku