Treść: Nr_IX_117_2019
Data: 2019-10-23 00:00:00
Opis: w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały lub posiadają na terenie Gminy Kościerzyna. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 14 listopada 2019 roku, poz. 4995)

Załączniki

URG-2019-10-23_Nr_IX_117 Pobierz  

do druku