Treść: Nr_IX_119_2019
Data: 2019-10-23 00:00:00
Opis: w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 20 listopada 2019 roku, poz. 5138)

Załączniki

URG-2019-10-23_Nr_IX_119 Pobierz  
URG-2019-10-23_Nr_IX_119_zał-01 Pobierz  

do druku