Treść: Nr_VIII_105_2019
Data: 2019-09-20 00:00:00
Opis: w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z części miejscowości Kościerska Huta

Załączniki

URG-2019-09-20_Nr_VIII_105 Pobierz  
URG-2019-09-20_Nr_VIII_105_zał-01 Pobierz  

do druku