Treść: Nr_VII_92_2019
Data: 2019-08-07 00:00:00
Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 486/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek ewidencyjnych oznaczonych nr 85/6 i 86/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lizaki.

Załączniki

URG-2019-08-07_Nr_VII_92 Pobierz  
URG-2019-08-07_Nr_VII_92_zał-01 Pobierz  

do druku