Treść: Nr_VII_93_2019
Data: 2019-08-07 00:00:00
Opis: w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Załączniki

URG-2019-08-07_Nr_VII_93 Pobierz  

do druku