Treść: Nr_VII_94_2019
Data: 2019-08-07 00:00:00
Opis: w sprawie : zmiany uchwały Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 16 sierpnia 2019 roku, poz. 3884)

Załączniki

URG-2019-08-07_Nr_VII_94 Pobierz  

do druku