Treść: Nr_VII_96_2019
Data: 2019-08-07 00:00:00
Opis: w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”

Załączniki

URG-2019-08-07_Nr_VII_96 Pobierz  

do druku