Treść: Nr_VI_83_2019
Data: 2019-07-05 00:00:00
Opis: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie Kościerzyna (stwierdzono nieważność uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Pomorskiego Nr PN-II.4131.103.2019.KJ z dnia 9 sierpnia 2019 roku. Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 19 sierpnia 2019 roku, poz. 3901)

Załączniki

URG-2019-07-05_Nr_VI_83 Pobierz  

do druku