Treść: Nr_V_78_2019
Data: 2019-05-30 00:00:00
Opis: w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2018 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 3 lipca 2019 roku, poz. 3208)

Załączniki

URG-2019-05-30_Nr_V_78 Pobierz  
URG-2019-05-30_Nr_V_78_zał-01 Pobierz  
URG-2019-05-30_Nr_V_78_zał-02 Pobierz  

do druku