Treść: Nr_V_79_2019
Data: 2019-05-30 00:00:00
Opis: w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

Załączniki

URG-2019-05-30_Nr_V_79 Pobierz  

do druku