Informacja z wykonania budżetu.

W sekcji załączniki znajdują się informacje z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna.

Załączniki

iNFORMACJA-Z-WYKONANIA-BUDZETU-NA-DZIEN-2018-09-30 Pobierz  
Informacja-z-wykonania-budzetu-na-30-06-2018-czesc-2 Pobierz  
Informacja-z-wykonania-budzetu-na-30-06-2018-czesc-1 Pobierz  
Informacja-z-wykonania-budzetu-za-2-kwartały-2018 Pobierz  
Informacja-z-wykonania-budzetu-za-I-kwartał-2018-r Pobierz  
Informacja-opisowa-z-wykonania-budzetu-za-2017-r-cz-II Pobierz  
Informacja-opisowa-z-wykonania-budzetu-za-2017-r-cz-I Pobierz  
Inf-z-wykonania-budzetu-za-2017r Pobierz  
Informacja-z-wykonania-budzetu-za-III-kwartał-2017 Pobierz  
Inf-z-wyk-budzetu-na-30-06-2017-cz-2 Pobierz  
Inf-z-wyk-budzetu-na-30-06-2017-cz-1 Pobierz  
Informacja-z-wykonania-budzetu-za-II-kwartał-2017 Pobierz  
Informacja-z-wykoanania-budzetu-za-2016-cz-2 Pobierz  
Informacja-z-wykonania-budzetu-za-2016 Pobierz  
Informacja-z-wykonania-budzetu-za-I-kwartał-2017 Pobierz  
Informacja-z-wykonania-budzetu-za-IV-kwartał-2016 Pobierz  
WF_Info_Bud_2016_3 Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu na 30 czerwca 2016 Pobierz  
WF_Info_Bud_2016_2 Pobierz  
WF_Info_Bud_2016_1 Pobierz  
Sprawozdanie za 2015 rok Pobierz  
WF_Info_Bud_2015_4 Pobierz  
WF_Info_Bud_2015_3 Pobierz  
Informacja-z-wykonania-budzetu-za-I-połrocze-2015 Pobierz  
WF_Info_Bud_2015_2 Pobierz  
Biblioteka-Sprawozdanie-za-2014-r-z-opisowka-i-planem Pobierz  
Przedsięwzięcia 2014 r. Pobierz  
Rozliczenie dotacji za 2014 r. Pobierz  
zestawienie zadań zleconych 2014 r. Pobierz  
Informacja z wykonania wydatków za 2014 r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za 2014 Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku Pobierz  
WF_Info_Bud_2014_4 Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2014 Pobierz  
Informacja-z-wykonania-budzetu-za-I-połrocze-2014 Pobierz  
Informacja-z-wykonania-budzetu-za-II-kwartał-2014 Pobierz  
Informacja-z-wykonania-budzetu-za-I-kwartał-2014-r Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za 2013 r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2013r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2013r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2013r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2013r. Pobierz  
Wykonanie wydatków za I półrocze 2013r. Pobierz  
Informacja z wykoania budżetu Gminy Kościerzyna za I półrocze 2013 roku Pobierz  
Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r. Pobierz  
Informacje o wykonaniu wydatków, 2013r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu w instytucji kultury za okres od 01.01.2013-30.06.2013r. Pobierz  
Informacja o przebiegu realizacji pzedsięwzięć za I półrocze 2013r. Pobierz  
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za 2012r. Pobierz  
Wykonanie dochodów, 2012r. Pobierz  
Informacja o wykonaniu wydatków, 2012r. Pobierz  
Wykonanie wydatków, 2012r. Pobierz  
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012r. Pobierz  
Informacje z wykonania budżetu w instytucji kultury za okres od 01.01.2012-31.12.2012 r. Pobierz  
Stan mienia komunalnego, 2012r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2012 r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2012r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2012r. Pobierz  
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za 2012r. Pobierz  
Dochody Gminy Kościerzyna na 30.06.2012r. Pobierz  
Informacje o wykonaniu wydatków, 2012r. Pobierz  
Wykonanie wydatków, 2012r. Pobierz  
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu w instytucji kultury za okres od 01.01.2012 – 30.06.2012r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2012 r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za rok 2011. Pobierz  
Wykonanie dochodów, 2011r. Pobierz  
Informacje o wykonaniu wydatków, 2011r. Pobierz  
Wykonanie wydatków, 2011r. Pobierz  
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, 2011r. Pobierz  
Sprawozdanie z wykonania budżetu w instytucji kultury za 2011r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2011 r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2011 r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2011r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2011 r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2010 r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2010 r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2010 r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2010 r. Pobierz  
Informacja z wykonania budżetu za 2009r. Pobierz  

do druku