Stawki podatków i opłat lokalnych

ROK  2019


Uchwała Nr VIII/441/18 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 25 września 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2019 rok

Uchwała Nr VIII/440/18 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 25 września 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok 
 
Uchwała Nr X/321/17 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 27 października 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 
 
Uchwała Nr IX/188/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 04 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/157/08 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 października 2008  i Uchwała Nr VIII/88/15 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej
 
Uchwała Nr IX/386/14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
 
Uchwała Nr  VII/372/14 Rady  Gminy  Kościerzyna  z  dnia  14  sierpnia  2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Kościerzyna
 
Uchwała Nr XIII/201/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
 
Uchwała Nr XI/82/11 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości i Uchwała Nr V/409/18 z dnia 21 czerwca 2018 roku
 
Uchwała Nr XIII/94/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie: określenia zwolnień w podatku od nieruchomości ROK  2018Uchwała Nr IX/186/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 04 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych i Uchwała Nr X/198/16 Rady Gminy Kościerzyna w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/186/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 04 listopada 2016 r. dotyczącej określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych


Uchwała Nr X/319/17 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 27 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok 
 
Uchwała Nr X/321/17 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 27 października 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 
 
Uchwała Nr IX/188/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 04 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/157/08 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 października 2008 
 
Uchwała Nr IX/386/14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
 
Uchwała Nr  VII/372/14 Rady  Gminy  Kościerzyna  z  dnia  14  sierpnia  2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Kościerzyna
 
Uchwała Nr XIII/201/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
 
Uchwała Nr XI/82/11 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości
 
Uchwała Nr XIII/94/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie: określenia zwolnień w podatku od nieruchomości 


ROK  2017

Uchwała Nr IX/186/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 04 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych i Uchwała Nr X/198/16 Rady Gminy Kościerzyna w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/186/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 04 listopada 2016 r. dotyczącej określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych 

Uchwała Nr IX/187/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 04 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 

Uchwała Nr IX/188/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 04 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/157/08 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 października 2008 

Uchwała Nr IX/386/14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr  VII/372/14 Rady  Gminy  Kościerzyna  z  dnia  14  sierpnia  2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Kościerzyna

Uchwała Nr XIII/201/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XI/82/11 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/94/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie: określenia zwolnień w podatku od nieruchomości

ROK  2016

Uchwała Nr IX/101/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/87/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
Uchwała Nr VIII/86/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych
 
Uchwała Nr VIII/87/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 
Uchwała Nr VIII/88/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 października 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej
   
Uchwała Nr VIII/89/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 października 2015 roku uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru 
 
Uchwała Nr IX/386/14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr  VII/372/14 Rady  Gminy  Kościerzyna  z  dnia  14  sierpnia  2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Kościerzyna

Uchwała Nr XIII/201/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XI/82/11 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/94/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie: określenia zwolnień w podatku od nieruchomości 

ROK  2015


Uchwała Nr  VII/372/14 Rady  Gminy  Kościerzyna  z  dnia  14  sierpnia  2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Kościerzyna
 
Uchwała Nr IX/385//14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych
 
Uchwała Nr X/394/14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 
Uchwała Nr X/393/14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok 
 
Uchwała Nr XIII/201/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
 
Uchwała Nr IX/387/14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru
   
Uchwała Nr IX/388/14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru 
 
Uchwała Nr IX/386/14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XI/82/11 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości
 


ROK  2014

Uchwała Nr  VII/372/14 Rady  Gminy  Kościerzyna  z  dnia  14  sierpnia  2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Kościerzyna
 
Uchwała Nr XI/286//13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych
 
Uchwała Nr XI/285/13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 
Uchwała Nr XI/282/13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok 
 
Uchwała Nr XIII/201/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
 
Uchwała Nr XI/283/13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru
 
Uchwała Nr 255/g234/P/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada 2013r. orzeczenie nieważności § 2 uchwały Nr XI/283/13
 
Uchwała Nr XIII/197/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie określenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 
Uchwała Nr XI/284/13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru 
 
Uchwała Nr XII/293/13 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w 2014 roku

 
ROK  2013
Uchwała Nr 202/XIII/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych
Uchwała Nr 199/XIII/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
Uchwała Nr 195/XIII/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok 
Uchwała Nr 201/XIII/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
Uchwała Nr 198/XIII/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej i sposobu jej poboru
Uchwała Nr 197/XIII/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie określenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr 196/XIII/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru 
Uchwała Nr 200/XIII/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy
 
ROK  2012
Uchwała Nr XI/80/11 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości, określenia stawek opłat lokalnych i zwolnień w tych opłatach, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr XI/84/11 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych 
Uchwała Nr XI/81/11 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok 
Uchwała Nr XI/82/11 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XI/83/11 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych druki
 
ROK 2011
Uchwała Nr VII/299/2010 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 24 września 2010 roku w sprawie: określenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości, określenia stawek opłat lokalnych i zwolnień w tych opłatach, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr VII/300/2010 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 24 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2011 rok 
 
ROK  2010
Uchwała Nr VII/229/09 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 11 września 2009 roku w sprawie określenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości, oraz określenia stawek opłat lokalnych i zwolnień w tych opłatach, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr VII/230/09 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 11 września 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   załącznik 1   załącznik 2   załącznik 3
Uchwała Nr VII/157/08 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej
Uchwała Nr XIII/94/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
Uchwała Nr VIII/275/05 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy

do druku