MPZP - ogłoszenia

 
2019-11-07 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wieprznica w gminie Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
2019-10-28 Obwieszczenia Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Lizaki w gminie Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
2019-10-24 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Rotembark w gminie Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-10-14 Obwieszczenia Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Korne w gminie Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 2019-10-10 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Czarlina w gminie Kościerzynawraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
2019-09-30 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o IV wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kościerzyna Wybudowanie w gminie Kościerzyna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
2019-09-30 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
2019-09-19 Ogłoszenie Wójta Gminy Kościierzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Gostomie w gminie Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2019-08-28 Ogłoszenie Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Loryniec w gminie Kościerzyna  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2019-07-31_Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna  o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kościerzyna Wybudowanie w gminie Kościerzyna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych nr 155, 163, 168, 169, 77/6, 77/4, 164, 66/6, 171 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Częstkowo w  Gminie Kościerzyna.
Plan Częstkowo-UCHWALA_Czestkowo_wylozenie
Plan Częstkowo-rysunek planu_VII2019_wylozenie
Prognoza:
ZAŁĄCZNIK_1a
ZAŁĄCZNIK_1b
ZAŁĄCZNIK_1c
ZAŁĄCZNIK_2
ZAŁĄCZNIK_3
Częstkowo_aneks_do_Prognozy_lipiec_2018
Zał. 1 do aneksu
Zał. 2a do aneksu
Zał. 2b do aneksu
Zał. 2c do aneksu
Zał. 2d do aneksu

2019-06-19 Ogłoszenia  o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 432, 433 i 434
 
2019-06-17 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo obejmującego działkę nr 254/4

2019-05-16 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Stawiska w gminie Kościerzyna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
2019-05-16 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mały Klincz w gminie Kościerzyna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
2019-05-10 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wdzydze w gminie Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-05-10 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Podleś w gminie Kościerzyna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-05-10 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Puc w gminie Kościerzyna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  
2019-04-11 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzynao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Koscierzyna Wybudowanie w gminie Kościerzyna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
2019-04-11 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzynao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie Kościerzyna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
2019-02-25 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzynao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Puc w gminie Kościerzyna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
2019-01-17 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo
 
2019-01-17 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana

2019-01-02 Obwieszczenie Wójta Gminy Koscierzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Podleś w gminie Kościerzyna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
2018-11-06_Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz.

2018-10-30_Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
2018-10-30_Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Kościerzyna Wybudowanie w gminie Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
2018-09-28_Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dębogóry w gminie Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2018-09-28_Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Częstkowo w gminie Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2018-09-13_Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Wieprznica w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2018-09-13_Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Szenajda w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2018-09-13_Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2018-09-13_Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Sarnowy w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2018-09-13_Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Rotembark w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2018-09-12_Obwieszczenie_Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Loryniec w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2018-09-12_Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Lizaki w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2018-09-12_Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Korne w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2018-09-12_Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Juszki w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2018-09-12_Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Czarlina w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2018-08-13_Ogłoszenie Wójta Gminy Kościerzyna  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Niedamowo w gminie Kościerzyna  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2018-07-27 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki w gminie Kościerzyna, z wyłączeniem działek geodezyjnych numer: 25/16, 30/1, 30/2, 424, 425, 426, 438, 439, 440/1, 440/2 i 440/3wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
2018-07-20_OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Gostomie w gminie Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2018-05-02 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Nowa Wieś Kościerska w gminie Kościerzyna
 
2018-05-02 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna
 
2018-05-02 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Nowy Podleś w gminie Kościerzyna

 
2018-04-19 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŚCIERZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki 128 w obrębie ewidencyjnym Gostomie oraz dla działek nr 26/2, 28, 194/4, 194/6, 195/2 i fragmentu działki nr 195/6 w obrębie ewidencyjnym Wieprznica, gmina Kościerzyna
 
2018-03-29 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŚCIERZYNA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kościerska Huta w gminie Kościerzyna
 
2018-02-23 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŚCIERZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych nr 123/11, 123/12, 125, 126/1, 126/4 i 274 położonych w obrębie Niedamowo w gminie Kościerzyna

2018-02-23 OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY KOŚCIERZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kaliska Kościerskie.
 
2018-02-12 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki w gminie Kościerzyna, z wyłączeniem działek geodezyjnych numer: 25/16, 30/1, 30/2, 424, 425, 426, 438, 439, 440/1, 440/2 i 440/3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
2018-02-12 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Gostomie w gminie Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2018-02-12 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych nr 155, 163, 168, 169, 77/6, 77/4, 164, 66/6, 171 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Częstkowo w  Gminie Kościerzyna

2017-12-20 Wójt Gminy Koscierzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 141/5 w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
2017-12-01 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 85/5, 85/6, 86/1 i 86/2 w obrębie ewidencyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna
 
2017-10-30_Wójt Gminy Koscierzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kłobuczyno w gminie Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-10-30_Wójt Gminy Kościerzyna informuje  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Gostomie w gminie Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-10-23_Wójt Gminy Koscierzyna informuje  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stawiska w gminie Kościerzyna.
 

2017-10-23_Wójt Gminy Kościerzyna  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Podleś w gminie Kościerzyna.

2017-10-23_Wójt Gminy Kościerzyna informuje  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Puc w gminie Kościerzyna.

2017-10-23_Wójt Gminy Kościerzyna informuje  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kościerzyna Wybudowanie w gminie Kościerzyna.

2017-10-20_Wójt Gminy Koscierzyna informuje  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mały Klincz w gminie Kościerzyna.

2017-10-20_Wójt Gminy Kościerzyna  informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie Kościerzyna.

2017-10-20_Wójt Gminy Kościerzyna  informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dębogóry w gminie Kościerzyna.

2017-10-20_Wójt Gminy Kościerzyna  informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Częstkowo w gminie Kościerzyna.

2017-10-06_Wójt Gminy Kościerzyna informuje o o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych nr 123/11, 123/12, 125, 126/1, 126/4 i 274 położonych w obrębie Niedamowo w gminie Kościerzyna.

2017-10-03_Wójt Gminy Kościerzyna  informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowa Kiszewa w gminie Kościerzyna  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
2017-10-03_Wójt Gminy Kościerzyna  informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo w gminie Kościerzyna  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-09-15_Wójr Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 141/5 w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna.

2017-09-11_Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch ZMIAN projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna: 1. dla części obrębu ewidencyjnego Dębogóry, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 83/1 i 83/3, 2. dla części obrębu ewidencyjnego Skorzewo, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 215/7.

Prognoza:
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  Kościerzyna.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Projekt studium:
Projekt uchwały
Zmiany Studium, tekst ujednolicony, wyłożenie 16.08.2017 r.
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 1 do tekstu
Załącznik nr 2 do tekstu
Załącznik nr 3 do tekstu

2017-09-11_Wójt Gminy Koscierzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Zielenin w gminie Kościerzyna.

2017-09-11_Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kościerska Huta w gminie Kościerzyna.

2017-08-28_Wójt Gminy Kościerzyna informuje  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wdzydze w gminie Kościerzyna  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-08-28_Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki 128 w obrębie ewidencyjnym Gostomie oraz dla działek nr 26/2, 28, 194/4, 194/6, 195/2 i fragmentu działki nr 195/6 w obrębie ewidencyjnym Wieprznica, gmina Kościerzyna.

2017-06-12_Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowy Klincz w gminie Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


2017-05-12_ Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 85/5, 85/6, 86/1 i 86/2 w obrębie ewidencyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna.

2017-05-12_Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 25/16, 30/1 i 30/2  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-05-08_Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ozn. nr ewid: 149 o pow. 32,58 ha, 150 o pow. 19,90 ha, 151 o pow. 0,44 ha, 152 o pow. 20,79 ha i 153 o pow. 25,37 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Częstkowo oraz dz. ozn. nr ewid: 121 o pow. 0,0002 ha i 533 o pow. 27,86 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna
  
2017-01-30_Wójt Gminy Kościerzyna informuje  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie miejscowości Mały Klincz i Zielenin w gminie Kościerzyna.

2017-01-30_Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 149 o pow. 32,58 ha, 150 o pow. 19,90 ha, 151 o pow. 0,44 ha, 152 o pow. 20,79 ha i 153 o pow. 25,37 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Częstkowo oraz dz. ozn. nr ewid: 121 o pow. 0,0002 ha i 533 o pow. 27,86 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-01-12_Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dwóch zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Kościerzyna: 1) dla części obrębu ewidencyjnego Gostomie, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 141/5 i fragment działki oznaczonej numerem geodezyjnym 128; dla części obrębu ewidencyjnego Wieprznica, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 26/2, 28, 194/4, 194/6, 195/2 i fragment działki oznaczonej numerem geodezyjnym 195/6, 2) dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 126/4, 125, 123/12, 126/1 123/11.2016-12-12_Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia dwóch zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna.

WPPiN_KK_2017-01-11_OGL_Zmiana_Projekt_Uchwała
WPPiN_KK_2017-01-11_OGL_Zmiana_Projekt_zał_08
WPPiN_KK_2017-01-11_OGL_Zmiana_Prognoza  (plik spakowany)
WPPiN_KK_2017-01-11_OGL_Zmiana_Projekt_Text  (plik spakowany)
WPPiN_KK_2017-01-11_OGL_Zmiana_Projekt-zał_01-04c  (plik spakowany)
WPPiN_KK_2017-01-11_OGL_Zmiana_Projekt_zal_05
WPPiN_KK_2017-01-11_OGL_Zmiana_Projekt_zal_06
WPPiN_KK_2017-01-11_OGL_Zmiana_Projekt_zal_07

2016-11-23_Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna.
 
2016-11-23_Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowy Podleś w gminie Kościerzyna.

2016-11-23_Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowa Wieś Kościerska w gminie Kościerzyna.

 2016-09-29 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Stawiska, obejmującego działkę geod. 48/6 oraz części działki geod. 70.
 
2016-09-29 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geod.: 152, 153/2, 154/6, 342, 341/3 oraz część działki geod. 163 w obrębie geod. Nowa Kiszewa.
 
 2016-09-29 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentów miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  obejmującego obszar części działek geod. geod. 254/3, 273, 256/2, 257, 256/3, 256/1 oraz część działek geod. 249, 274, 246/1, 233/2 w obrębie Grzybowo.

 2016-09-29 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek geod.: 503 i 545 oraz działki 614 i części działki 615 w obrębie geodezyjnym Czarlina.
 
 2016-09-21 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Zielenin w gminie Kościerzyna
 
 2016-09-21 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Kościerska Huta w gminie Kościerzyna
   
 2016-09-21 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Grzybowo w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  
 2016-09-21 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Nowa Kiszewa w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
 2016-09-21 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Niedamowo w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
 2016-09-21 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Kłobuczyno w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 2016-09-21 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Gostomie w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
2016-09-09 Wójt Gminy Koscierzyna zawiadamia o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ozn. nr ewid: 135/7 o pow. 6,5948 ha w obrębie ewidencyjnym Gostomie

2016-06-17 Ogłoszenie Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzenia dwóch zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna.

 
2016-06-17 Ogłoszenie Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu geodezyjnego Wdzydze w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2016-06-16 Ogłoszenie Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 25/16, 30/1 i 30/2 i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
2016-06-16 Ogłoszenie Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki w gminie Kościerzyna z wyłączeniem działek geodezyjnych numer: 25/16, 30/1, 30/2, 424, 425, 426, 438, 439, 440/1, 440/2 i 440/3 i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2016-06-16 Ogłoszenie Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ozn. nr ewid: 135/7 o pow. 6,5948 ha w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2016-03-21 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie miejscowości Mały Klincz i Zielenin dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej w gminie Kościerzyna i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2015-11-03 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Nowy Klincz i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 2015-10-14 Wójt Gminy Kościerzyna zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Skorzewo i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
2015-10-14 Wójt Gminy Kościerzyna zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Łubiana i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
2015-10-13 Wójt Gminy Kościerzyna zawiadamia o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Częstkowo, Dobrogoszcz, Gostomie, Kaliska Kościerskie, Kłobuczyno, Nowa Wieś Kościerska, Puc oraz Skorzewo, gmina Kościerzyna, pod linię elektroenergetyczną NN 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo, gmina Kościerzyna, przez Radę Gminy Kościerzyna uchwałą Nr VII/82/15 z dnia 15 września 2015 r.
 
2015-09-21 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

2015-09-08 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy  Kościerzyna  dla  części  obrębu  ewidencyjnego  Rybaki,  obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 424, 425, 426, 438, 439, 440/1, 440/2 i 440/3.
- załącznik nr 1 (plik skompresowany)

2015-07-23 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  obejmującego obszar części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
 
2015-07-23 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar działki geod. 48/6 oraz część działki geod. 70 w obrębie Stawiska i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
   
2015-07-23 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Kaliska Kościerskie i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
    
2015-07-23 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  obejmującego obszar części działek geod. geod. 254/3, 273, 256/2, 257, 256/3, 256/1 oraz część działek geod. 249, 274, 246/1, 233/2 w obrębie Grzybowo i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2015-07-23 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  obejmującego obszar części działek geod. 503 i 545, działkę 614 i część działki 615 w obrębie geodezyjnym Czarlina i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2015-07-23 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  obejmującego obszar działek geod. 152, 153/2, 154/6, 342, 341/3 oraz część działki geod. 163 w obrębie geod. Nowa Kiszewa i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

2015-06-24 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 149 o pow. 32,58 ha, 150 o pow. 19,90 ha, 151 o pow. 0,44 ha, 152 o pow. 20,79 ha i 153 o pow. 25,37 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Częstkowo oraz dz. ozn. nr ewid: 121 o pow. 0,0002 ha i 533 o pow. 27,86 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna.

2015-06-24 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ozn. nr ewid: 135/7 o pow. 6,5948 ha w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna.

2015-06-24 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Częstkowo, Dobrogoszcz, Gostomie, Kaliska Kościerskie, Kłobuczyno, Nowa Wieś Kościerska, Puc oraz Skorzewo, gmina Kościerzyna, pod linię elektroenergetyczną NN 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo.

2015-05-06 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 307/21 o pow. 0,3012ha, 307/22 o pow. 0,3509ha i 307/23 o pow. 1,4503ha, położonych
w obrębie ewidencyjnym Kaliska Kościerskie, gmina Kościerzyna
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


2015-03-17 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr. ewid.: 75/22 o pow. 1,7695 ha i 75/23 o pow. 0,5223 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Kościerska Huta, gmina Kościerzyna.

2014-09-26 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid.: 75/22 o pow. 1,7695ha i 75/23 o pow. 0,5223ha położonych w obrębie ewidencyjnym Kościerska Huta, gmina Kościerzyna.

2014-09-10 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Częstkowo, Dobrogoszcz, Gostomie, Kaliska Kościerskie, Kłobuczyno, Nowa Wieś Kościerska, Puc oraz Skorzewo, gmina Kościerzyna, po linię elektroenergetyczną NN 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo.

2014-08-28 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 424, 425, 426, 438, 439, 440/1, 440/2, 440/3.

2014-07-31 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna w granicach administracyjnych


2014-07-30 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 307/21 o pow. 0,3012 ha, 307/22 o pow. 0,3509 ha i 307/23 o pow. 1,4503 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska Kościerskie, gmina Kościerzyna

2014-07-08 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid.: 1076 (o pow. 0,2389ha), 1077 (o pow. 0,2484ha), 1078 (o pow. 0,2965ha), 1079 (o pow. 0,2934ha), 1080 (o pow. 0,3424ha), 1081 (o pow. 0,3339ha), 1082 (o pow. 0,3087ha), 1083 (o pow. 0,1757ha), 1084 (o pow. 0,1871ha), 1085 (o pow. 0,1583ha), 1086 (o pow. 0,1818ha), 1087 (o pow. 0,2616ha), 1088 (o pow. 0,1532ha), 1089 (o pow. 0,0306ha), 1090 (o pow. 0,1647ha), 1091 (o pow. 0,0388ha), 318/1 (o pow. 0,41ha), oraz cz. działki nr 284/1 (o pow.5,77) położonych w obrębie Skorzewo, gmina Kościerzyna oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki ozn. nr ewid. 284/1 (o pow. 3,026 ha)
 
2014-06-24 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek ozn. nr ewid.: 533 o pow. 0,04ha, 535 o pow. 4,10ha, 604 o pow. 2,82ha, 1149 o pow. 5,87ha, 1150 o pow. 1,21ha i 1168 o pow. 0,50ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna.

2014-02-07 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid.: 142/4 o pow. 0,4189ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna
 
2014-01-21 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek ozn. nr ewid.: 533 o pow. 0,04ha, 535 o pow. 4,10ha, 604 o pow. 2,82ha, 1149 o pow. 5,87ha, 1150 o pow. 1,21ha i 1168 o pow. 0,50ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna
 
2013-12-16 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 138/2,139,140, 142/2, 148, 166 i 226 położonych w obrębie ewidencyjnym Wieprznica, gmina Kościerzyna
 
2013-11-07 Wójt Gminy Kościerzyna zawiadamia o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Grzybowo w gminie Kościerzyna, obejmującego dz. geod. nr 225/2, 226/2, 310/2, cz. 486/2, cz. 224/2, 184/2, 182/1 (obecnie 182/3 i 182/4) , 182/2 (obecnie 182/5, 182/6, 182/7)

2013-11-07 Wójt Gminy Kościerzyna zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek ozn. nr ewid.: 533 o pow. 0,04ha, 535 o pow. 4,10ha, 604 o pow. 2,82ha, 1149 o pow. 5,87ha, 1150 o pow. 1,21 ha i 1168 o pow. 0,50 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna

2013-10-22 Wójt Gminy Kościerzyna zawiadamia o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Gostomie, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 92, 124/2, 127, 178/1,178/2, 181, 182, 320, 340, 352, 387 oraz części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 108, 179 i 319/2, przez Radę Gminy Kościerzyna uchwałą Nr X/279/13 z dnia 17 października 2013r.

 2013-09-10 Wójt Gminy Kościerzyna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek ozn. nr ewid: 138/2,139,140, 142/2, 148, 166 i 226 położonych w obrębie ewidencyjnym Wieprznica, gmina Kościerzyna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
 

2013-08-27 Wójt Gminy Kościerzyna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna, obejmującego część działki geodezyjnej nr 270.

2013-08-27 Wójt Gminy Kościerzyna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Grzybowo w Gminie Kościerzyna, obejmującego część działek geodezyjnych nr 216, 214, 213, 212/1, 211/1.

2013-08-27 Wójt Gminy Kościerzyna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Grzybowo w Gminie Kościerzyna, obejmującego dz. geod. nr 225/2, 226/2, 310/2, cz. 486/2, cz. 224/2, 184/2, 182/1 (obecnie 182/3 i 182/4), 182/2 (obecnie  182/5, 182/6, 182/7) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2013-08-26 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Gostomie, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 92, 124/2, 127, 178/1,178/2, 181, 182, 320, 340, 352, 387 oraz części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 108, 179 i 319/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
2013-07-11 Wójt Gminy Kościerzyna informuje
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid.: 142/4 o pow. 0,4189ha położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna     
 
2013-03-14 Wójt Gminy Kościerzyna informuje  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn.nr ewid.: 202/14 o pow. 6,1330 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Grzybowo, gmina Kościerzyna.2013-01-18 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid.: 492 o pow. 0,5867ha, 128/7 o pow. 0,2083ha i 127/15 o pow. 0,4150ha położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Klincz, gmina Kościerzyna

 

2013-01-18 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid.: 380 o pow. 0,55ha, 278/1 o pow. 0,06ha, 278/2 o pow. 0,20ha, 278/3 o pow. 0,11ha i części działki ozn.nr ewid. 338/3 o pow. 4,80ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrogoszcz, gmina Kościerzyna
 

2012-12-06 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego GOSTOMIE

 - załacznik nr 1 (plik skompresowany)  

   

2012-12-05 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid.: 1076 (o pow. 0,2389ha), 1077 (o pow. 0,2484ha), 1078 (o pow. 0,2965ha), 1079 (o pow. 0,2934ha), 1080 (o pow. 0,3424ha), 1081 (o pow. 0,3339ha), 1082 (o pow. 0,3087ha), 1083 (o pow. 0,1757ha), 1084 (o pow. 0,1871ha), 1085 (o pow. 0,1583ha), 1086 (o pow. 0,1818ha), 1087 (o pow. 0,2616ha), 1088 (o pow. 0,1532ha), 1089 (o pow. 0,0306ha), 1090 (o pow. 0,1647ha), 1091 (o pow. 0,0388ha), 318/1, (o pow. 0,41ha) oraz cz. działki nr 284/1 (o pow. 5,77ha) położonych w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna oraz wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki ozn. nr ewid. 284/1 (o pow. 3,026ha)

  

2012-10-29 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid.: 265 o pow. 0,1406ha, 266 o pow. 0,0951ha, 267 o pow. 0,0948ha, 268 o pow. 0,1894ha, 269 o pow. 0,1287ha, 270 o pow. 0,1238ha, 271 o pow. 0,1238ha, 272 o pow. 0,1374ha, 273 o pow. 0,1587ha, 274 o pow. 0,1399ha, 275 o pow. 0,1254ha, 276 o pow. 0,1223ha, 277 o pow. 0,1257ha, 278 o pow. 0,1226ha, 279 o pow. 0,1208ha, 280 o pow. 0,1250ha, 281 o pow. 0,1251ha, 282 o pow. 0,1428ha i 283 o pow. 0,2472ha położonych w obrębie ewidencyjnym Lizaki

 

2012-10-29 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn.nr ewid.: 202/14 o pow. 6,1330ha położonej w obrębie ewidencyjnym Grzybowo, gmina Kościerzyna

 

2012-09-11 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Grzybowo w Gminie Kościerzyna, obejmującego część dz. geod. nr 225/2, 226/2, 310/2, cz. 486/2, cz. 224/2, 184/2, 182/1, 182/2

 

2012-09-11 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w Gminie Kościerzyna, obejmującego część dz. geod. nr 270

 

2012-09-11 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Grzybowo w Gminie Kościerzyna, obejmującego część dz. geod. nr 216, 214, 213, 212/1, 211/1

 

2012-06-06 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid.: 68/5 o pow. 0,38ha położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo

 

2012-06-06 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid.: 93/3 o pow. 0,30ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wdzydze

 

2012-05-30 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid.: 380 o pow. 0,55ha, 278/1 o pow. 0,06ha, 278/2 o pow. 0,20ha, 278/3 o pow. 0,11ha i części działki ozn.nr ewid. 338/3 o pow. 4,80ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrogoszcz.

 

2012-05-30 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid.: 492 o pow. 0,5867ha, 128/7 o pow. 0,2083ha i 127/15 o pow. 0,4150ha położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Klincz.

 

2012-02-09 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Gostomie

 

2011-12-19 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid.: 93/3 o pow. 0,30ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wdzydze

 

2011-12-19 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid.: 68/5 o pow. 0,38ha położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo

 

 

2011-12-19 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid.: 155/2 o pow. 0,30ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Kiszewa

 

2011-12-19 Wójt Gminy Kościerzyna informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid.: 148 o pow. 0,040ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Kiszewa

 

2011-11-28 Wójt Gminy Kościerzyna podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid.: cz.dz. 257 (o pow. 0,0989ha), dz. 258 (o pow. 0,09ha), dz. 259 (o pow. 0,09ha), dz. 260 (o pow. 0,0942ha) położonych w obrębie ewidencyjnym Lizaki

 

2011-09-23 Wójt Gminy Kościerzyna podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Zarządzeniem Nr 54/2011 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 20 września 2011 roku „Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid: 73 o pow. 0,26 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Kiszewa, gmina Kościerzyna”

 

2011-06-14 Wójt Gminy Kościerzyna podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Zarządzeniem Nr 27/2011 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 02 czerwca 2011 roku „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dz. oznaczonej nr geodez. 455/3 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Rybaki.

 

2011-06-06 Ogłoszenie Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid: 73 o pow. 0,26 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Kiszewa.

 

2011-05-06 Ogłoszenie Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w obrębie ewidencyjnym Lizaki.

 

2010-11-05 Ogłoszenie Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geod. Grzybowo w gminie Kościerzyna , obejmującego część dz. geod. nr 216, 214, 213, 212/1, 211/1, oraz Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna, obejmującego cz. dz. geod. nr 270 
 

%0nt-family: Tahoma, Verdana%2 style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> 2010-11-03 Ogłoszenie Wójta Gminy Kościerzynao o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 
geod. Mały Klincz w gminie Kościerzyna, obejmującego dz. geod. nr 149.

 

 

2010-07-22 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid: 73 o pow. 0,26 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Kiszewa.

 

2010-07-01 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o podjęciu przez Radę Gminy Kościerzyna Uchwały Nr III/280/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geod. MAŁY KLINCZ w gminie Kościerzyna , obejmującego dz. geod. nr 149.

 

2010-05-24 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Rybak z wyłączeniem planów miejscowych uchwalonych po 1 stycznia 1995r. uchwalonego Uchwałą Nr I/27/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 16 stycznia 2007r (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 46 poz. 672), (obszaru objętego załącznikiem nr 2 do Uchwały) w zakresie części działki nr 455/3 połoŜonej w obr. geodez. Rybaki w gminie Kościerzyna związany z eksploatacją surowców.

 

 2010-04-26 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o podjęciu przez Radę Gminy Kościerzyna Uchwały Nr II/273/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geod. Grzybowo w gminie Kościerzyna , obejmującego część dz. geod. nr 216, 214, 213, 212/1, 211/1.

 

2010-04-26 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o podjęciu przez Radę Gminy Kościerzyna Uchwały Nr II/272/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geod. Sycowa Huta w gminie Kościerzyna , obejmującego część dz. geod. nr 270

 

2010-03-19 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o podjęciu przez Radę Gminy Kościerzyna uchwały Nr XII/262/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku o przystąpieniu do sporządzania zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna”. (Wniosek - druk)

 

2010-01-08 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Rybaki z wyłączeniem planów miejscowych uchwalonych po 1 stycznia 1995r. uchwalonego Uchwałą Nr I/27/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 16 stycznia 2007r (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 46 poz. 672), w zakresie obszaru objętego załącznikiem nr 2 do w/wym Uchwały.

Załączniki

W_WPPiN_KK_2019-10-30_OBW_Plan-Wieprznica Pobierz  
W_WPPiN_KK_2019-10-24_OBW_Plan-Lizaki Pobierz  
W_WPPiN_KK_2019-10-22_OBW_Plan-Rotembark Pobierz  
W_WPPiN_KK_2019-10-14_OBW_Plan_Korne Pobierz  
W_WPPiN_KK_2019-10-03_OBW_Plan-Czarlina Pobierz  
W_WPPiN_KK_2019-07-30_OBW_Plan-Koscierzyna-Wybudowanie Pobierz  
W_WPPiN_HBO_2019-09-30_OBW-Plan_Dobrogoszcz Pobierz  
W_WPPiN_KK_2019-09-16_OGL_Plan-Gostomie Pobierz  
WPPiN_KK_2019-08-28_OGL_Plan-Loryniec Pobierz  
WPPiN_KK_2019-08-01-Zał-2d-do-aneksu Pobierz  
WPPiN_KK_2019-08-01-Zał-2c-do-aneksu Pobierz  
WPPiN_KK_2019-08-01-Zał-2b-do-aneksu Pobierz  
WPPiN_KK_2019-08-01-Zał-2a-do-aneksu Pobierz  
WPPiN_KK_2019-08-01-Zał-1-do-aneksu Pobierz  
WPPiN_KK_2019-08-01-Czestkowo_aneks_do_Prognozy_lipiec_2018 Pobierz  
WPPiN_KK_2019-08-01_ZAŁACZNIK_3 Pobierz  
WPPiN_KK_2019-08-01_ZAŁACZNIK_2 Pobierz  
WPPiN_KK_2019-08-01_ZAŁACZNIK_1c Pobierz  
WPPiN_KK_2019-08-01_ZAŁACZNIK_1b Pobierz  
WPPiN_KK_2019-08-01_ZAŁACZNIK_1a Pobierz  
WPPiN_KK_2019-08-01_Prognoza_mpzp_Czestkowo Pobierz  
WPPiN_KK_2019-08-01_Plan-Czestkowo-rysunek-planu_VII2019_wylozenie Pobierz  
WPPiN_KK_2019-08-01_Plan-Czestkowo-UCHWALA_Czestkowo_wylozenie Pobierz  
WPPiN_KK_2019-08-01_OGL_Plan-Czestkowo Pobierz  
WPPiN_KK_2019-07-30_OBW_Plan-Koscierzyna-Wybud-docx Pobierz  
W_WPPiN_KK_2019_06_19_Studium-Niedamowo Pobierz  
W_WPPiN_KK_2019_06_17_Plan-Grzybowo Pobierz  
W_WPPiN_HBO_2019_05_07_Plan-Stawiska Pobierz  
W_WPPiN_HBO_2019_05_07_Plan-Mały-Klincz Pobierz  
W_WPPiN_KK_2019-02-25_OBW_Plan_Puc Pobierz  
W_WPPiN_HBO_2019_05_07_Plan-Wielki-Podles Pobierz  
W_WPPiN_HBO_2019_05_07_Plan-Wdzydze Pobierz  
W_WPPiN_HB_2019-04-11_OBW_Plan_Kna_Wyb Pobierz  
W_WPPiN_HB_2019-04-11_OBW_Plan_Dobrogoszcz Pobierz  
W_WPPiN_KK_2019-02-25_OBW_Plan-Puc (1) Pobierz  
W_WPPiN_KK_2019-02-25_OBW_Plan-Puc Pobierz  
W_WPPiN_KK_2019-01-17_OBW_Plan_Skorzewo Pobierz  
W_WPPiN_KK_2019-01-17_OBW_Plan_Lubiana Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-12-28_OBW_Plan-Wielki-Podles (1) Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-12-28_OBW_Plan-Wielki-Podles Pobierz  
WPPiN_KK_2018-11-02_OBW_Plan-Wielki-Klincz Pobierz  
WPPiN_HB_2018-10-30_OBW_Koscierzyna_W Pobierz  
WPPiN_HB_2018-10-30_OBW_Dobrogoszcz Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018_09_27_OBW_Plan_Debogory-docx Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018_09_27_OBW_Plan_Czestkowo Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-09-10_OBW_Plan-Szenajda Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-09-10_OBW_Plan-Wieprznica Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-09-10_OBW_Plan-Sycowa-Huta Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-09-10_OBW_Plan-Sarnowy Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-09-10_OBW_Plan-Rotembark Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-09-10_OBW_Plan-Loryniec Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-09-10_OBW_Plan-Lizaki Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-09-10_OBW_Plan-Korne Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-09-10_OBW_Plan-Juszki Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-09-10_OBW_Plan-Czarlina Pobierz  
WPPiN_KK_2018-08-10_OGŁ_Plan-Niedamowo Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-07-27_OBW_Plan-Rybaki Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-07-19_OBW_Plan-Gostomie Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-05-02_OGL_Plan_NW_Koscierska Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-05-02_OGL_Plan_Waglikowice Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-05-02_OGL_PlanN_Podles Pobierz  
1 Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-04-19_OGL_Plan_Gostomie_Wieprznica Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-03-29_OGL_Plan-Koscierska-Huta Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-02-21_OGL_Plan-Niedamowo Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-02-21_OGL_Plan-Kaliska-Koscierskie Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-02-07_OBW_Plan-Rybaki Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-02-07_OBW_Plan-Gostomie Pobierz  
W_WPPiN_KK_2018-02-06_OBW_Plan-Czestkowo Pobierz  
WPPIN_HBO_2017_12_20_Ogl_Gostomie_MPZP Pobierz  
WPPIN_HBO_2017_12_05_Ogl_Lizaki_MPZP Pobierz  
WPPiN_KK_2017-10-30_OGL_Plan-Kłobuczyno Pobierz  
WPPiN_KK_2017-10-30_OGL_Plan-Gostomie Pobierz  
WPPiN_HBO_2017__10_16_OBW_Plan_Stawiska Pobierz  
WPPiN_HBO_2017_10_16_OBW_Plan_Wielki-Podles Pobierz  
WPPiN_HBO_2017_10_16_OBW_Plan_Puc Pobierz  
WPPiN_HBO_2017_10_16_OBW_Plan_Koscierzyna-Wybudowanie Pobierz  
WPPiN_HBO_2017_10_16_OBW_Plan_Mały-Klincz Pobierz  
WPPIN_HBO_2017_10_16_Plan_Dobrogoszcz Pobierz  
WPPiN_HBO_2017_10_16_OBW_Plan_Debogory Pobierz  
WPPiN_HBO_2017_10_16_OBW_Plan_Czestkowo Pobierz  
WPPiN_KK_2017-10-05_OGL_Plan-Niedamowo Pobierz  
WPPiN_KK_2017-09-29_OGL_Plan-Nowa-Kiszewa Pobierz  
WPPiN_KK_2017-09-29_OGL_Plan-Grzybowo Pobierz  
WPPiN_KK_2017-09-14_OGL_Plan-Gostomie Pobierz  
WPPiN_KK_2017-09-08_OGL_Studium-Debogory-i-Skorzewo_zm_studium_tekst_jednolity_08_2017_koncepcja_U Pobierz  
WPPiN_KK_2017-09-08_OGL_Studium-Debogory-i-Skorzewo_uchwała_zm_-studium_2017_koncepcja Pobierz  
WPPiN_KK_2017-09-08_OGL_Studium-Debogory-i-Skorzewo_uchwała_zal_do_tekstu_nr_3 Pobierz  
WPPiN_KK_2017-09-08_OGL_Studium-Debogory-i-Skorzewo_uchwała_zal_do_tekstu_nr_2 Pobierz  
WPPiN_KK_2017-09-08_OGL_Studium-Debogory-i-Skorzewo_uchwała_zal_4 Pobierz  
WPPiN_KK_2017-09-08_OGL_Studium-Debogory-i-Skorzewo_uchwała_zal_3 Pobierz  
WPPiN_KK_2017-09-08_OGL_Studium-Debogory-i-Skorzewo_uchwała_zal_2 Pobierz  
WPPiN_KK_2017-09-08_OGL_Studium-Debogory-i-Skorzewo_uchwala_zal_do-tekstu_nr_1 Pobierz  
WPPiN_KK_2017-09-08_OGL_Studium-Debogory-i-Skorzewo_Progn_zal_3 Pobierz  
WPPiN_KK_2017-09-08_OGL_Studium-Debogory-i-Skorzewo_Progn_zal_2 Pobierz  
WPPiN_KK_2017-09-08_OGL_Studium-Debogory-i-Skorzewo_Progn_zal_1 Pobierz  
WPPiN_KK_2017-09-08_OGL_Studium-Debogory-i-Skorzewo_Progn_suikzp_Koscierzyna_10_05_2017 Pobierz  
WPPiN_KK_2017-09-08_OGL_Studium-Debogory-i-Skorzewo Pobierz  
WPPiN_KK_2017-09-08_OGL_Plan-Zielenin Pobierz  
WPPiN_KK_2017-09-08_OGL_Plan-Koscierska-Huta Pobierz  
WPPiN_KK_2017-08-22_OGL_Plan-Wdzydze Pobierz  
WPPiN_KK_2017-08-22_OGL_Plan-Gostomie,-Wieprznica Pobierz  
WPPIN_KK_2017-06-08_OGL_Plan-Nowy-Klincz Pobierz  
WPPiN_KK_2017-05-12_OGL_Plan-Lizaki Pobierz  
WPPiN_KK_2017-05-12_OGL_Plan-Rybaki Pobierz  
WPPiN_KK_2017-05-08_OGL_MPZP_Czestkowo Pobierz  
WPPiN_KK_2017-01-30_OGL_Plan-Mały-Klincz,Zielenin Pobierz  
WPPiN_KK_2017-01-30_OGL_Plan-Czestkowo Pobierz  
WPPiN_KK_2017-01-11_OGL_Zmiana_Projekt_zal_08 Pobierz  
WPPiN_KK_2017-01-11_OGL_Zmiana_Projekt_zal_07 Pobierz  
WPPiN_KK_2017-01-11_OGL_Zmiana_Projekt_zal_06 Pobierz  
WPPiN_KK_2017-01-11_OGL_Zmiana_Projekt_zal_05 Pobierz  
WPPiN_KK_2017-01-11_OGL_Zmiana_Projekt_zal_01-04c Pobierz  
WPPiN_KK_2017-01-11_OGL_Zmiana_Projekt_Text Pobierz  
WPPiN_KK_2017-01-11_OGL_Zmiana_Prognoza Pobierz  
WPPiN_KK_2017-01-11_OGL_Zmiana_Projekt_Uchwala Pobierz  
WPPiN_KK_2017-01-11_OGL_Zmiana-Studium Pobierz  
WPPiN_KK_2016-12-12_OGL_Zmiana-Studium Pobierz  
WPPiN_KK_2016-11-21_OBW_Plan-Waglikowice Pobierz  
WPPiN_KK_2016-11-21_OBW_Plan-Nowy-Podles Pobierz  
WPPiN_KK_2016-11-21_OBW_Plan-Nowa-Wies Pobierz  
W_WPPiN_KK_2016-09-29_OGL_Plan-Czarlina Pobierz  
W_WPPiN_KK_2016-09-29_OGL_Plan-Grzybowo Pobierz  
W_WPPiN_KK_2016-09-29_OGL_Plan-Nowa-Kiszewa Pobierz  
W_WPPiN_KK_2016-09-29_OGL_Plan-Stawiska Pobierz  
W_WPPiN_KK_2016-09-21_OBW_Plan-Zielenin Pobierz  
W_WPPiN_KK_2016-09-21_OBW_Plan-Koscierska-Huta Pobierz  
W_WPPiN_KK_2016-09-21_OBW_Plan-Grzybowo Pobierz  
W_WPPiN_KK_2016-09-21_OBW_Plan-Nowa-Kiszewa Pobierz  
W_WPPiN_KK_2016-09-21_OBW_Plan-Niedamowo Pobierz  
W_WPPiN_KK_2016-09-21_OBW_Plan-Kłobuczyno Pobierz  
W_WPPiN_KK_2016-09-21_OBW_Plan-Gostomie Pobierz  
WPPiN_KK_2016-09-09_OGL_MPZP Pobierz  
WPPiN_KK_2016-06-14_OGL_Zmiana-Studium Pobierz  
WPPiN_KK_2016-06-14_OGL_Plan-Wdzydze Pobierz  
WPPiN_KK_2016-06-14_OGL_Plan-Rybaki-2 Pobierz  
WPPiN_KK_2016-06-14_OGL_Plan-Rybaki-1 Pobierz  
WPPiN_KK_2016-06-14_OGL_Plan-Gostomie Pobierz  
WPPiN_HBO_2016_03_21_OBW_Plan_Wiatraki Pobierz  
WPPiN_KK_2015-11-02_OGL_Plan-Nowy-Kincz Pobierz  
WPPiN_KK_2015-10-14_OGL_Plan_Skorzewo Pobierz  
WPPiN_KK_2015-10-14_OGL_Plan_Lubiana Pobierz  
WPPiN_KK_2015-10-13_OGL_Plan_linia_energ_2x400kV Pobierz  
WPPiN_KK_2015-09-21_OGL_Plan-Kaliska-Koscierskie Pobierz  
załacznik-nr-1 Pobierz  
WPPiN_KK_2015-09-08_OGL_Plan-Rybaki-VI Pobierz  
W_WPPiN_HBO_2015_07_23_OGL_Plan-Wielki-Klincz Pobierz  
W_WPPiN_HBO_2015_07_23_OGL_Plan-Stawiska Pobierz  
W_WPPiN_HBO_2015_07_23_OGL_Plan-Kaliska Pobierz  
W_WPPiN_HBO_2015_07_23_OGL_Plan-Grzybowo Pobierz  
W_WPPiN_HBO_2015_07_23_OGL_Plan-Czarlina Pobierz  
W_WPPiN-HBO_2015_07_23_OGL_Plan-Nowa-Kiszewa Pobierz  
WPPiN_KK_2015-06-24_OGL_Plan-CzestkoGostomie Pobierz  
WPPiN_KK_2015-06-24_OGL_Plan-Gostomie Pobierz  
WPPiN_KK_2015-06-24_OGL_Plan-linia-2x400-kV Pobierz  
WPPiN_KK_2015-05-06_OGL_mpzp_Kaliska Pobierz  
WPPiN_KK_2015-03-17_OGL_mpzp_KoscierskaHuta Pobierz  
WPPiN_KK_2014-09-26_OGL_mpzp_Kosc-Huta Pobierz  
WPPiN_KK_2014-09-10_OBW_-mpzp_liniaelektroen Pobierz  
WPPiN_KK_2014-08-28_OBW-mpzp_Rybaki Pobierz  
WPPiN_KK__2014-07-31_OGL_studium Pobierz  
WPPiN-KK-2014-07-30_OGL_mpzp_Kaliska Pobierz  
WPPIN_KK_2014-07-08_OGL_mpzp_Skorzewo Pobierz  
WPPIN_KK_2014-06-24_OGL_mpzp_Skorzewo Pobierz  
WPPiN_KK_2014-02-07_OGL_mpzp_Skorzewo Pobierz  
WPPiN_KK_2014-01-21_OGL_MPZP_Skorzewo Pobierz  
WPPiN_KK_2013-12-16_OGL_MPZP_Wieprznica Pobierz  
WPPiN_KK_2013-11-07_OGL_MPZP_Grzybowo Pobierz  
WPPIN_KK_2013-11-07_OGL_MPZP_Skorzewo Pobierz  
WPPIN_KK_2013-10-22_OGL_MPZP_Gostomie Pobierz  
WPPiN_KK_2013-08-27_OGL_MPZP_Sycowa_Huta Pobierz  
WPPiN_KK_2013-08-27_OGL_MPZP_Grzybowo1 Pobierz  
WPPiN_KK_2013-08-27_OGL_MPZP_Grzybowo Pobierz  
WPPiN_KK_2013-08-26_OGL_MPZP_Gostomie Pobierz  
WPPiN_KK_2013-07-11_OGL_MPZP_Skorzewo Pobierz  

do druku