Rok 2019

Zarządzenia Wewnętrzne Wójta Gminy Kościerzyna

Załączniki

Zarządzenie Wewnętrzne nr 11/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie przystani kajakowych nad jeziorem Sudomie w miejscowości Rybaki, nad jeziorem Radolnym w miejscowości Czarlina, nad jeziorem Jelenie w miejscowości Wdzydze oraz nad jeziorem Gołuń w centrum miejscowości Wdzydze w ramach projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda" Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 10/2019 w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kościerzyna: Budynku A i budynku B Urzędu Gminy Kościerzyna, Budynku Sali wiejskiej i remizy OSP w Wielkim Klinczu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 9/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu strażackiego marki JELCZ/STAR 244, nr rej. GKS 98VW oraz samochodu strażackiego marki JELCZ 005, nr rej. GKS N795 stanowiących własność Urzędu Gminy Kościerzyna Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 8/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kościerzyna: Budynku A i budynku B Urzędu Gminy Kościerzyna, Budynku Sali wiejskiej i remizy OSP w Wielkim Klinczu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 7/2019 w sprawie powołania komisji ds. likwidacji dokumentów aplikacyjnych Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 6/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie przystani kajakowych nad jeziorem Sudomie w miejscowości Rybaki, nad jeziorem Radolnym w miejscowości Czarlina, nad jeziorem Jelenie w miejscowości Wdzydze oraz nad jeziorem Gołuń w centrum miejscowości Wdzydze w ramach projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda" Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 5/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich” Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko od referenta do inspektora ds. księgowości Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 3/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2012 Wójta Gminy Kościerzyna w sprawie określenia wymagań kwalifikacyjnych oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kościerzyna Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Aktywnego Parku w Wielkim Klinczu" Pobierz  
Zarządzenie Wewnętrzne nr 1/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Komendanta Straży Gminnej Pobierz  

do druku