Do Parlamentu Europejskiego


Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26.05.2019 r.

 

Postanowienie Prezydenta RP ws. zarządzenia wyborów - kalendarz wyborczy.pdf
 Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25.05.2014 r.
 

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbywa się bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00 w dniu 25 maja 2014 r. Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat, a także obywatelom Unii Europejskiej niebędącymi obywatelami polskimi, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat i stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co jest potwierdzone wpisem do rejestru wyborców. Nie mają prawa wybierania osoby:  pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu (częściowo lub całkowicie).

Informacje dla wyborców dotyczące udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna w sprawie obwodów głosowania

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach stanowi załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345)

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych.pdf
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami dla wyborców niepełnosprawnych.pdf
Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.pdf
Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.doc

do druku