Organizacje pozarządowe


Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Kółka Rolniczego - Koła Gospodyń Wiejskich w Loryńcu, która wpłynęła w dniu 09.10.2019 r.

Protokół z konsultacji programu na 2020 rok
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Kościerskiego Klubu Morsów Forrest Gump, która wpłynęła w dniu 16.09.2019 r.

Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Kółka Rolniczego - Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Klinczu, która wpłynęła w dniu 22.08.2019 r.

Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku.

Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum", która wpłynęła w dniu 29.05.2019 r.

Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział w Kościerzynie, która wpłynęła w dniu 16.04.2019 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy 2018.pdf

Wyniki konkursu w 2019 r.
Ogłoszenie o konkursie w 2019 r.

Protokół z konsultacji programu na 2019 rok
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Koła Gospodyń Wiejskich w Loryńcu, która wpłynęła w dniu 28.11.2018 r.

Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Pomorskiej Fundacji Ekoenergetycznej, która wpłynęła w dniu 23.07.2018 r.

Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Pomorskiej Fundacji Ekoenergetycznej , która wpłynęła w dniu 20.07.2018 r.

Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Gdańskiej Fundacji Dobroczynności , która wpłynęła w dnia 19.07.2018 r.
 
 Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Uczniowskiego klubu sportowego Manta , która wpłynęła w dniu 18.07.2018 r.
 
 Wyniki otwartego konkursu na podstawie złożonych ofert na 2018r.


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy 2017.pdf

Ogłoszenie o konkursie w 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy Kościerzyna na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r.

Protokół z konsultacji

 

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Sprawozdanie zrealizacji programu współpracy 2016.pdf

Wyniki konkursu w 2017 r.
Ogłoszenie o konkursie w 2017 r.

Protokół z konsultacji
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Wyniki konkursu w 2016 r.
Ogłoszenie o konkursie w 2016 r.
Protokół z konsultacji programu współpracy na 2016 rok
Konsultacje w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”


Sprawozdanie zrealizacji programu współpracy 2015.pdf
Wyniki konkursu dla organizacji pozarządowych w 2015 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2015 r.
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Konsultacje w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”
 Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów".

Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Kółka Rolniczego - Koła Gospodyń wiejskich w Loryńcu, która wpłynęła w dniu 21.11.2017 r. Oferta-skanZgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Polskiego Związku Niewidomych, która wpłynęła w dniu 31.08.2017 r. Oferta - TUTAJZgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół Skorzewa, która wpłynęła w dniu 16.09.2016 r.Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół Skorzewa, która wpłynęła w dniu 28.06.2016 r.Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Łubiany i okolic, która wpłynęła w dniu 10.05.2016 r.Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Gminie Kościerzyna, która wpłynęła w dniu 09.10.2015 r.Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Gminie Kościerzyna, która wpłynęła w dniu 26.06.2015 r.


Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Łubiany i Okolic, która wpłynęła w dniu 17.06.2015 r.


Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Sprawnej Inaczej "Otwarte Serca", która wpłynęła w dniu 25.08.2014 r.


Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Kółka Rolniczego - Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi, która wpłynęła w dniu 27.06.2014 r.


Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Łubiany i Okolic, która wpłynęła w dniu 23.06.2014 r.Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Kółka Rolniczego - Koła Gospodyń Wiejskich w Kaliskach Kościerskich, która wpłynęła w dniu 09.06.2014 r.Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Łubiany i okolic, która wpłynęła w dniu 30.05.2014 r. oraz ofertę Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży sprawnej inaczej "Otwarte serca", która wpłynęła w dniu 03.06.2014 r.Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Kościerskiej, która wpłynęła w dniu 23.05.2014 r.

Załączniki

WO_AC_2018-07-19_Oferta_PFE Pobierz  
WO_AC_2018-07-18_Oferta_GFD Pobierz  
WO_AC_2018-07-18_Oferta_Manta Pobierz  
WO_AS_2018-04-17 Pobierz  
2015.03.05 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy 2014 Pobierz  
2014.05.21 - Wyniki konkursu 2014 Pobierz  
2014.03.31 - Wzór oferty realizacji zadania publicznego Pobierz  
2014.03.31 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2014 r. Pobierz  
2014.03.21 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. Pobierz  
2013.03.29 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. Pobierz  

do druku