Praca

 


2019-11-14 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - Aplikant Straży Gminnej
2019-11-14 Oświadczenia i klauzula informacyjna

2019-11-29 Wynik naboru


2019-10-04 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna

2019-10-04 Klauzula informacyjna

2019-10-23 Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

2019_10_28_Lista_kandydatów_spełniających_wymagania_formalne

2019_10_31_Wynik_naboru

2019-07-12 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedamowie.


2019_02_06 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze od referenta do inspektora ds. księgowości

2019_02_06 Klauzula Informacyjna
2019_02_25 Lista kandydatów

2019_02_27_Wynik_naboru2019-01-25 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - Komendant Straży Gminnej
2019-01-25 Oświadczenia i klauzula informacyjna
2019-02-11_Lista kandydatów
2019-02-14_Wynik naboru


2019_01_04 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - Komendant Straży Gminnej
2019_01_04_Oświadczenia i klauzula informacyjna
2019_01_22_Lista kandydatów
2019-01-25_Unieważnienie konkursu


2018_10_10_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na dwa stanowiska urzędnicze - Aplikant Straży Gminnej
2018_10_10_Oświadczenia i klauzula informacyjna

2018_10_25_Lista kandydatów
2018_10_31 Wynik naboru


2018_09_27 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na dwa stanowiska urzędnicze - Aplikant Straży Gminnej
2018_09_27 Oświadczenia i klauzula informacyjna

2018_10_09 Unieważnienie konkursu


2018_09_10_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na dwa stanowiska urzędnicze - Młodszy Strażnik Straży Gminnej
2018_09_10_Oświadczenia i klauzula informacyjna

2018_09_26_ Unieważnienie konkursu


2018_09_07 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - Młodszy księgowy

2018_09_07 Klauzula informacyjna

2018_09_25_Lista kandydatów

2018_09_28_Wynik naboru


2018_08_14 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Kościerzyna

Lista kandydatów

Wynik naboru


2017_08_30 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Samodzielny referent ds. planowania przestrzennego
Lista kandydatów
Wynik naboru

 


2017_01_12 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. zamowień publicznych

Lista kandydatów
Wynik naboru

 2016-12-21 Wójt Gminy Kościerzyna oglasza nabór na stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. zamówień publicznych
Informacja o unieważnieniu naboru

2015-11-02 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  - Podinspektor ds. ochrony środowiska
Lista kandydatów
Wynik naboru

2015-04-14 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Referent ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kościerzyna
 Lista kandydatów.
Wynik naboru 
 
2015-04-10 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia w Łubianie
 
2014-07-29 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia w  Wielkim Klinczu.
 
2014-06-20 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia w  Wielkim Klinczu.
 
2014-05-27 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora :
1) Szkoły Podstawowej w Niedamowie, 83-423 Wielki Klincz
2) Zespołu Kształcenia w Łubianie, ul. Szkolna 1, 83-407 Łubiana
3) Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu, 83-423 Wielki Klincz
4) Zespołu Szkół w Skorzewie, ul. Peplińskiego 6, 83-400 Kościerzyna


2014_05_09 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna

Załącznik nr 1 Ogłoszenie

Załacznik nr 2 Regulamin konkursu

2013-12-04 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: audytor w Urzędzie Gminy Kościerzyna

Lista kandydatów spełniających wymagania formelane

Wynik postępowania
 

2013-10-10 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kościerzyna

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wynik postępowania

2013-09-11 Wójr Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kościerzyna

- Wynik postępowania

2013-02-06 W zawiązku z realizacją projektu „Superuczeń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Asystent osoby niepełnosprawnej

 - załacznik nr 1   

 - Wynik postępowania

 

2012-12-05 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Młodszy referent ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy Kościerzyna. Forma zatrudnienia - umowa o pracę w wymiarze 1 etatu

 Wynik postępowania

 

2012-05-07 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Klinczu. 
  

2012-04-27 Wójt Gminy Kościerzyna zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Kościerzyna.

 - załacznik nr 1  

 - załacznik nr 2  

 - załacznik nr 3  

Wynik postępowania

 

2012-04-27 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Samodzielnego referenta ds zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kościerzyna.

Wynik postępowania

 

2012-04-23 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalisty ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kościerzyna.

Wynik postępowania  

2012-04-04 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalisty ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kościerzyna.

Wynik postępowania

 

2012-02-21 Wójt Gminy Kościerzyna zaprasza do złożenia oferty na usługę psychologiczną/pedagogiczną w ramach projektu „Superuczeń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wynik postępowania

 

2012-02-10 Wójt Gminy Kościerzyna zaprasza do złożenia oferty na usługę psychologiczną w ramach projektu "Superuczeń" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
- załącznik  
Wynik postępowania

 
2012-01-23 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Młoszy referent ds.organizacyjnych w Urzędzie Gminy Kościerzyna. Forma zatrudnienia - umowa o pracę w wymiarze 1 etatu.

Wynik postępowania

 

2012-01-03 Wójt Gminy Kościerzyna zaprasza do złożenia oferty na usługę psychologiczną w ramach projektu "Superuczeń" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 - załącznik nr 1  

 - załącznik nr 2  

 - załącznik nr 3  

Wynik postępowania

 

2011-12-07 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliskach. 
 
2011-12-06 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Urzędzie Gminy Kościerzyna   

Wynik postępowania

 

2011-11-23  Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliskach. 

Unieważniony 
 

2011-11-10 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - pracownik ds. kadrowo-płacowych.

Wynik postępowania 

 

2011-11-07 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: audytor Wewętrzny w Urzędzie Gminy Kościerzyna.

Wynik postępowania  

 

2011-10-24 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:Psycholog w związku z realizacją projektu "Superuczeń".

 - kwestionariusz osobowy.

Wynik postępowania

 

2011-10-24 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Młodszy Referent - Asystent koordynatora projektu "Superuczeń".

 - kwestionariusz osobowy.  

 - lista kandydatów

Wynik postępowania  

2011-10-19 Dyrektor Zakładu Oświaty Gminy Kościerzyna ogłasza Konkurs na stanowisko urzędnicze - Referent ds. Kadr i Płac w Zakładzie Oświaty Gminy Kościerzyna.

Wynik postępowania

 

2011-09-01 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Sportu Kultury i Turystyki.

 - Wynik postępowania  

 

2011-07-15 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. Inwestycji w Urzędzie Gminy Kościerzyna.

 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 - Wynik postępowania

 

2011-06-29 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Nowym Klinczu, Zespołu Szkół w Wąglikowicach 

2011-06-06  Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Nowym Klinczu, Zespołu Szkół w Wąglikowicach - Konkurs nie został rozstrzygnięty ze wzglądów formalnych.

 

2011-04-04 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrrzny w Urzędzie Gminy Kościerzyna.
 

2010-12-31 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Sektretarza Gminy Kościerzyna

Załącznik nr 1  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Wynik postępowania 
 

2010-11-05 Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Zastępca Dyrektora Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna.

Załącznik 1

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

 - wynik postępowania

 
2010-09-01 Zakład Sportu, Kultury i Sportu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownik Hali

 - wynik postępowania

 

2010-08-20 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik Socjalny

 

2010-05-19 Urząd Gminy Kościerzyna ogłasza wynik naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds. inwestycji

 

2010-05-04 Urząd Gminy Kościerzyna ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne na urzędnicze stanowisko: REFERENT ds. inwestycyjnych. (dotyczy ogłoszenia z dnia 16-04-2010r.)

 

2010-04-16 Urząd Gminy Kościerzyna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze -  referent ds. inwestycji.

Załączniki

2019_01_04 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - Komendant Straży Gminnej Pobierz  
WO_OGL_2015_11_02_OS_Lista_Kandydatow Pobierz  
WO_OGL_2015_11_02_OS_nabor Pobierz  
WO_AS_2015-04-14_KON_WRL_Wynik Pobierz  
WO_AS_2015-04-14_KON_WRL_Lista Pobierz  
WO_AS_2015-04-14_KON_WRL Pobierz  
2015-04-10 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia w Łubianie Pobierz  
ZOGK_TP_2014-07-29_Konk_W_Klincz Pobierz  
ZOGK_TP_2014-06-23_SPRZ_Autobus_1 Pobierz  
ZOGK_TP_2014-06-20_OGL_Konkurs_Dyr_Szkol Pobierz  
ZOGK_TP_2014-05-27_OGL_Konkurs_Dyr_Szkol Pobierz  
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku