Menu przedmiotowe

Prowadzone ewidencje i rejestry

1.     prowadzenie rejestrów kancelaryjnych i pism - udostępnianie w godzinach urzędowania, Sekretariat, pok. Nr 3
2.     ewidencja dróg i obiektów mostowych - udostępniana w godzinach urzędowania, osoba dysponująca Marek Labuda, pok. Nr 4
3.     ewidencja osób pochowanych na cmentarzu Komunalnym w Wąglikowicach - udostępniana w godzinach urzędowania, osoba dysponująca Sylwia Przytarska, pok. Nr 8
4.     ewidencja przetargów - udostępniana w godzinach urzędowania, osoba dysponującaMariusz Szyc, pok. Nr 10
5.     ewidencja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - udostępnianie w godzinach urzędowania, osoba dysponująca Zdzisław Pobłocki, pok. Nr 10
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku