Menu przedmiotowe

Sprawy

1.     wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego (wniosek)
2.     uzgodnienia dokumentacji budowlanych w zakresie umieszczenia urządzeń w pasach dróg (wniosek)
3.     wystawianie faktur za zużycie wody i odbiór kanalizacji
4.     wystawianie umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków
5.     warunki przyłączenia do sieci wodociągowej (wniosek)
6.     warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej  (wniosek)
7.     montaż dodatkowego wodomierza (wniosek)
8.     przyjmowanie zgłoszeń o zerwaniu plomby na wodomierzu
9.   przyjmowanie zgłoszeń o niesprawności działania wodomierza
10. przyjmowanie zgłoszeń o awariach wodociągowych i kanalizacyjnych
11. odbiory techniczne wykonywanych robót wodociągowych i kanalizacyjnych
12. odbiory dodatkowych podliczników wody
13. oświetlenie dróg
14. usuwanie zadrzewień w pasie drogowym

Załączniki

ZKGK_s02_01 Pobierz  
ZKGK_s01_01 Pobierz  
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku