Menu przedmiotowe

Typ przetargu: budowlane
Data ogłoszenia przetargu: 2013-10-03 00:00:00
Data otwarcia ofert: 2013-10-18 00:00:00
Skrótowa treść zamówienia: Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej transportu rolnego, dz.nr 67/1 – obręb Puc, gm. Kościerzyna
Status: Zakończone

Załączniki

ZKGK_MS_2013-10-03_PN_Asfalt_Puc_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2013-10-03_PN_Asfalt_Puc_SIWZ_zalaczniki Pobierz  
Wynik postępowania Pobierz  

do druku