Menu przedmiotowe

Typ przetargu: dostawy
Data ogłoszenia przetargu: 2014-02-24 00:00:00
Data otwarcia ofert: 2014-03-05 00:00:00
Skrótowa treść zamówienia: Dostawa (zakup) kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Kościerzyna
Status: Zakończone

Załączniki

ZKGK_MS_2014-02-24_PN_KRUSZYWO_OGŁOSZENIE Pobierz  
ZKGK_MS_2014-02-24_PN_KRUSZYWO_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2014-02-24_PN_KRUSZYWO_WYNIK Pobierz  

do druku