Menu przedmiotowe

Typ przetargu: budowlane
Data ogłoszenia przetargu: 2014-05-09 00:00:00
Data otwarcia ofert: 2014-05-28 00:00:00
Skrótowa treść zamówienia: Przebudowie nawierzchni dróg gminnych w m. Dobrogoszcz, Grzybowski Młyn, Kaliska , Korne , Łubiana, Mały Klincz, Nowy Klincz, Rotenbark, Skorzewo, Wielki Klincz, gm. Kościerzyna
Status: Zakończone

Załączniki

ZKGK_MS_2014-05-09_PN_Drogi Pobierz  
ZKGK_MS_2014-05-09_PN_Drogi_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2014-05-09_PN_Drogi_SIWZ_zal_12 Pobierz  
ZKGK_MS_2014-05-09_PN_Drogi_SIWZ_zal_13 Pobierz  
ZKGK_MS_2014-05-09_PN_Drogi_SIWZ_zal_14 Pobierz  
ZKGK_MS_2014-05-09_PN_Drogi_SIWZ_zal_01-11 Pobierz  
ZKGK_MS_20914-06-02_PN_Drogi_Wynik Pobierz  

do druku