Menu przedmiotowe

Typ przetargu: dostawy
Data ogłoszenia przetargu: 2014-11-20 00:00:00
Data otwarcia ofert: 2014-12-01 00:00:00
Skrótowa treść zamówienia: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna
Status: Zakończone

Załączniki

ZKGK_MS_2014-11-20_PN_ENERGIA_OGŁOSZENIE Pobierz  
ZKGK_MS_2014-11-20_PN_ENERGA_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2014-11-20_PN_ENERGIA_ZAŁACZNIKI_1-10 Pobierz  
ZKGK_MS_2014-11-20_PN_ENERGA_WYNIK Pobierz  

do druku