Menu przedmiotowe

Typ przetargu: dostawy
Data ogłoszenia przetargu: 2015-02-02 00:00:00
Data otwarcia ofert: 2015-02-11 00:00:00
Skrótowa treść zamówienia: Dostawa (zakup)kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych.
Status: Zakończone

Załączniki

ZKGK_MS_2015-02-02_PN_KRUSZYWO_Ogłoszenie Pobierz  
ZKGK_MS_2015-02-02_PN_KRUSZYWO_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2015-02-02_PN_KRUSZYWO_Wynik Pobierz  

do druku