Menu przedmiotowe

Typ przetargu: dostawy
Data ogłoszenia przetargu: 2016-11-22 00:00:00
Data otwarcia ofert: 2016-12-01 00:00:00
Skrótowa treść zamówienia: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna.
Status: Zakończone

Załączniki

ZKGK_MS_2016-11-22_PN_Energia_Ogłoszenie Pobierz  
ZKGK_MS_2016-11-22_PN_Energia_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2016-11-22_PN_Energia_zal_1_do_SIWZ_zal_3_do_UMOWY Pobierz  
ZKGK_MS_2016-11-22_PN_Energia_zal_2_do_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2016-11-22_PN_Energia_zal_3_do_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2016-11-22_PN_Energia_zal_4_do_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2016-11-22_PN_Energia_zal_5_do_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2016-11-22_PN_Energia_zal_6_do_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2016-11-22_PN_Energia_zal_7_UMOWA Pobierz  
ZKGK_MS_2016-11-22_PN_Energia_zal_8_do_SIWZ_zal_1-_do_UMOWY Pobierz  
ZKGK_MS_2016-11-22_PN_Energia_Odpowiedzi-na-pytania Pobierz  
ZKGK_MS_2016-11-22_PN_Energia_Informacja-z-otwarcia-ofert Pobierz  
ZKGK_MS_2016-11-22_PN_Wynik Pobierz  

do druku