Menu przedmiotowe

Typ przetargu: budowlane
Data ogłoszenia przetargu: 2017-05-25 00:00:00
Data otwarcia ofert: 2017-06-09 00:00:00
Skrótowa treść zamówienia: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Łubiana, Wielki Klincz, Kaliska Kościerskie, Dobrogoszcz, gm. Kościerzyna.
Status: Zakończone

Załączniki

ZKGK_MS_2017-05-25_PN_SIWZ_zal_3 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-05-25_PN_SIWZ_zal_4 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-05-25_PN_SIWZ_zal_5 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-05-25_PN_SIWZ_zal_6 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-05-25_PN_SIWZ_zal_7 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-05-25_PN_SIWZ_zal_8 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-05-25_PN_SIWZ_zal_9-Umowa Pobierz  
ZKGK_MS-2017-05-25_PN_Ogłoszenie-o-zamowieniu Pobierz  
ZKGK_MS_2017-05-25_PN_zal_1 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-05-25_PN_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2017-05-25_PN_SIWZ_zal_2 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-05-25_PN_Informacja-z-otwarcia-ofert Pobierz  
ZKGK_MS-2017-05-25_Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej Pobierz  
ZKGK_MS-2017-05-25_Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-1 Pobierz  

do druku