Menu przedmiotowe

Typ przetargu: budowlane
Data ogłoszenia przetargu: 2017-06-29 00:00:00
Data otwarcia ofert: 2017-07-14 00:00:00
Skrótowa treść zamówienia: Budowa sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnych i przyłączy w miejscowościach: Wąglikowice, Łubiana, Kościerska Huta – Nowy Klincz, Kłobuczyno, Nowy Klincz, Kościerzyna Wybudowanie – Skorzewo, gm. Kościerzyna.
Status: Zakończone

Załączniki

ZKGK_MS_2017-06-29_PN_SIWZ_Zal_nr_2 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-06-29_PN_SIWZ_Zal_nr_3 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-06-29_PN_SIWZ_Zal_nr_4 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-06-29_PN_SIWZ_Zal_nr_5 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-06-29_PN_SIWZ_Zal_nr_7 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-06-29_PN_SIWZ_Zal_nr_6 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-06-29_PN_SIWZ_Zal_nr_8 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-06-29_PN_SIWZ_Zal_nr_9 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-06-29_PN_SIWZ-Ogłoszenie-o-zamowieniu Pobierz  
1-Waglikowice-przyłacze-wodociagowe-ul-Spacerowa_zał-1a1 Pobierz  
2-Łubiana_zał-1a2 Pobierz  
4-Kłobuczyno_zał-1b4 Pobierz  
5-Skorzewo_zał-1b5 Pobierz  
6-Nowy-Klincz-wodociag_zał-1a6 Pobierz  
7-Koscierzyna-Wyb-Skorzewo_zał-1a7 Pobierz  
3-Nowy-Klincz-kanalizacja-sanitarna_zał-1c3-1 Pobierz  
3-Nowy-Klincz-kanalizacja-sanitarna_zał-1c3-3 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-06-29_PN_SIWZ Pobierz  
3-Nowy-Klincz-kanalizacja-sanitarna_zał-1c3-2 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-06-29_PN_Informacja-z-otwarcia-ofert Pobierz  
ZKGK_MS_2017-06-29_PN_SIWZ-Informacja-o-wyobrze-oferty-najkorzystniejszej Pobierz  

do druku