Menu przedmiotowe

Typ przetargu: budowlane
Data ogłoszenia przetargu: 2017-07-06 00:00:00
Data otwarcia ofert: 2017-07-21 00:00:00
Skrótowa treść zamówienia: Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowości: Kościerska Huta, Niedamowo, Nowa Kiszewa, Nowy Klincz, Skorzewo, Szarlota
Status: Zakończone

Załączniki

1-Przebudowa-drogi-Koscierska-Huta_zał-nr-1a Pobierz  
2-Przebudowa-drogi-Niedamowo_zał-nr-1b Pobierz  
3-Przebudowa-drogi-Nowa-Kiszewa_zał-nr-1c Pobierz  
4-Przebudowa-ulicy-Miodowej-Nowy-Klincz_zał-nr-1d Pobierz  
5-Przebudowa-ulicy-Brzozowej-Skorzewo_zał-nr-1e Pobierz  
6-Przebudowa-ulicy-Koscielnej-Skorzewo_zał-nr-1f Pobierz  
7-Przebudowa-drogi-Stawiska_zał-nr-1g Pobierz  
8-Remont-drogi-Szarlota_zał-nr-1h Pobierz  
9-Remont-ulicy-Lipowej-Skorzewo_zał-nr-1i Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-06_PN_Ogłoszenie-o-zamowieniu Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-06_PN_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-06_PN_SIWZ_zal_2 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-06_PN_SIWZ_zal_3 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-06_PN_SIWZ_zal_4 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-06_PN_SIWZ_zal_5 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-06_PN_SIWZ_zal_6 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-06_PN_SIWZ_zal_7 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-06_PN_SIWZ_zal_8 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-06_PN_SIWZ_zal_9-Umowa Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-06_PN_Pytania-i-odpowiedzi Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-06_PN_Informacja-z-otwarcia-ofert Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-06_PN_Informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej Pobierz  

do druku