Menu przedmiotowe

Typ przetargu: budowlane
Data ogłoszenia przetargu: 2017-07-31 00:00:00
Data otwarcia ofert: 2017-08-16 00:00:00
Skrótowa treść zamówienia: Wykonanie oświetlenia dróg i ulic zlokalizowanych na terenie gminy Kościerzyna.
Status: Zakończone

Załączniki

ZKGK_MS_2017-07-31_PN_Ogłoszenie-o-zamowieniu Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-31_PN_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-31_PN_SIWZ_zal_2 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-31_PN_SIWZ_zal_3 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-31_PN_SIWZ_zal_4 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-31_PN_SIWZ_zal_5 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-31_PN_SIWZ_zal_6 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-31_PN_SIWZ_zal_7 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-31_PN_SIWZ_zal_8 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-31_PN_SIWZ_zal_9-Umowa Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-31_PN_SIWZ_Zal_nr_1(2) Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-31_PN_SIWZ_Zal_nr_1(1) Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-31_PN__Informacja-z-otwarcia-ofert Pobierz  
ZKGK_MS_2017-07-31_PN_Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej Pobierz  

do druku