Menu przedmiotowe

Typ przetargu: usługi
Data ogłoszenia przetargu: 2017-10-17 00:00:00
Data otwarcia ofert: 2017-10-25 00:00:00
Skrótowa treść zamówienia: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Kościerzyna.
Status: Zakończone

Załączniki

ZKGK_MS_2017-10-17_PN_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2017-10-17_PN_SIWZ_Ogłoszenie-o-zamowieniu Pobierz  
ZKGK_MS_2017-10-17_PN_SIWZ_zal_1 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-10-17_PN_SIWZ_zal_2 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-10-17_PN_SIWZ_zal_3 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-10-17_PN_SIWZ_zal_4 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-10-17_PN_SIWZ_zal_5 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-10-17_PN_SIWZ_zal_6 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-10-17_PN_Informacja-z-otwarcia-ofert Pobierz  
ZKGK_MS_2017-10-17_PN_Informacja-o-wyborze-oferty-najkorzustniejszej Pobierz  

do druku