Menu przedmiotowe

Typ przetargu: dostawy
Data ogłoszenia przetargu: 2017-11-10 00:00:00
Data otwarcia ofert: 2017-11-20 00:00:00
Skrótowa treść zamówienia: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna.
Status: Zakończone

Załączniki

ZKGK_MS_2017-11-10_PN_Energia_Ogłoszenie-o-zamowieniu Pobierz  
ZKGK_MS_2017-11-10_PN_Energia_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2017-11-10_PN_Energia_zal_1_do_SIWZ_zal_3_do_UMOWY Pobierz  
ZKGK_MS_2017-11-10_PN_Energia_zal_2_do_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2017-11-10_PN_Energia_zal_3_do_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2017-11-10_PN_Energia_zal_4_do_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2017-11-10_PN_Energia_zal_5_do_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2017-11-10_PN_Energia_zal_6_do_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2017-11-10_PN_Energia_zal_7_UMOWA Pobierz  
ZKGK_MS_2017-11-10_PN_Energia_zal_8_do_SIWZ_zal_1-_do_UMOWY Pobierz  
ZKGK_MS_2017-11-10_PN_Energia_pytania-i-odpowiedzi Pobierz  
ZKGK_MS_2017-11-10_PN_Informacja-z-otwarcia-ofert Pobierz  
ZKGK_MS_2017-11-10_PN_Zawiadomnienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej Pobierz  

do druku