Menu przedmiotowe

Typ przetargu: dostawy
Data ogłoszenia przetargu: 2017-12-11 00:00:00
Data otwarcia ofert: 2017-12-19 00:00:00
Skrótowa treść zamówienia: Zakup paliw płynnych dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna w 2018 r.
Status: Zakończone

Załączniki

ZKGK_MS_2017-12-11_PN_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2017-12-11_PN_SIWZ_Ogłoszenie-o-zamowieniu Pobierz  
ZKGK_MS_2017-12-11_PN_SIWZ_Zal_nr_1 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-12-11_PN_SIWZ_Zal_nr_2 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-12-11_PN_SIWZ_Zal_nr_3 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-12-11_PN_SIWZ_Zal_nr_4 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-12-11_PN_SIWZ_Zal_nr_5 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-12-11_PN_SIWZ_Zal_nr_6 Pobierz  
ZKGK_MS_2017-12-11_PN_SIWZ_Zal_nr_7_Umowa Pobierz  
ZKGK_MS_2017-12-11_PN_SIWZ_Pytanie-i-odpowiedz Pobierz  
ZKGK_MS_2017-12-11_PN_SIWZ_Informacja-z-otwarcia-ofert Pobierz  
ZKGK_MS_2017-12-11_PN_Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej Pobierz  

do druku