Menu przedmiotowe

Typ przetargu: dostawy
Data ogłoszenia przetargu: 2018-01-09 00:00:00
Data otwarcia ofert: 2018-01-17 00:00:00
Skrótowa treść zamówienia: Dostawa (zakup) kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych dla Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna.
Status: Zakończone

Załączniki

ZKGK_MS_2018-01-09_PN_SIWZ_Ogłoszenie-o-zamowieniu Pobierz  
ZKGK_MS_2018-01-09_PN_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2018-01-09_PN_SIWZ_Zal_nr_1 Pobierz  
ZKGK_MS_2018-01-09_PN_SIWZ_Zal_nr_2 Pobierz  
ZKGK_MS_2018-01-09_PN_SIWZ_Zal_nr_3 Pobierz  
ZKGK_MS_2018-01-09_PN_SIWZ_Zal_nr_4 Pobierz  
ZKGK_MS_2018-01-09_PN_SIWZ_Zal_nr_5 Pobierz  
ZKGK_MS_2018-01-09_PN_SIWZ_Zal_nr_6 Pobierz  
ZKGK_MS_2018-01-09_PN_Informacja-z-otwarcia-ofert Pobierz  
ZKGK_MS_2018-01-09_PN_Zawiadomienie-o-wyborze-oferty Pobierz  

do druku