Menu przedmiotowe

Typ przetargu: budowlane
Data ogłoszenia przetargu: 2018-06-11 00:00:00
Data otwarcia ofert: 2018-06-26 00:00:00
Skrótowa treść zamówienia: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Korne, Kościerzyna Wybudowanie, Wielki Klincz, Skorzewo, Wdzydze, Puc-Mały Klincz, Nowy Klincz, Rotenbark-Juszki
Status: Zakończone

Załączniki

8-Przebudowa-drogi-Rotenbark-Juszki-zał-nr-1h Pobierz  
7-Przebudowa-drogi-ul-Goscinna-w-Nowym-Klinczu-I-etap-zał-nr-1g Pobierz  
6-Przebudowa-drogi-transportu-rolnego-Puc-Mały-Klincz-zał-nr-1f Pobierz  
5-Przebudowa-drogi-ul-Wisniewskiej-we-Wdzydzach-I-etap-zał-nr-1e Pobierz  
4-Przebudowa-drogi-ul-Waska-w-Skorzewie-zał-nr-1d Pobierz  
3-Przebudowa-drog-Osiedle-2000,-ul-Gulgowskich,-ul-Słoneczna-W-Klincz-zał-nr-1c Pobierz  
2-Przebudowa-drogi-Koscierzyna-Wyb-ul-Graniczna-zał-1b Pobierz  
1-Przebudowa-drog-ul-Spokojna-Korne-zał-nr-1a Pobierz  
ZKGK_MS_2018-06-11_PN_SIWZ_zal_9-Umowa Pobierz  
ZKGK_MS_2018-06-11_PN_SIWZ_zal_8 Pobierz  
ZKGK_MS_2018-06-11_PN_SIWZ_zal_7 Pobierz  
ZKGK_MS_2018-06-11_PN_SIWZ_zal_6 Pobierz  
ZKGK_MS_2018-06-11_PN_SIWZ_zal_5 Pobierz  
ZKGK_MS_2018-06-11_PN_SIWZ_zal_4 Pobierz  
ZKGK_MS_2018-06-11_PN_SIWZ_zal_3 Pobierz  
ZKGK_MS_2018-06-11_PN_SIWZ_zal_2 Pobierz  
ZKGK_MS_2018-06-11_PN_Ogłoszenie Pobierz  
ZKGK_MS_2018-06-11_PN_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2018-06-11_PN_SIWZ_zal_10 Pobierz  
Dotyczy-przedmiaru-robot-czesci-1-przetargu Pobierz  
ZKGK_MS_2018-06-11_PN_Informacja-z-otwarcia-ofert Pobierz  
ZKGK_MS_2018-06-11_PN_Wybor-oferty-najkorzystniejszej Pobierz  

do druku