Menu przedmiotowe

Typ przetargu: dostawy
Data ogłoszenia przetargu: 2019-06-19 00:00:00
Data otwarcia ofert: 2019-06-27 00:00:00
Skrótowa treść zamówienia: Dostawa , montaż i uruchomienie agregatów prądotwórczych wraz z zewnętrznym układem samoczynnego załączania rezerwy dla obiektów sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kościerzyna.
Status: Zakończone

Załączniki

1-Dobrogoszcz_zał-nr-1a Pobierz  
2-Kaliska_zał-nr-1b Pobierz  
3-Koscierzyna-Wybudowanie_zał-nr-1c Pobierz  
4-Mały-Klincz_zał-nr-1d Pobierz  
5-Nowa-Wies_zał-nr-1e Pobierz  
6-Skorzewo_zał-nr-1f Pobierz  
ZKGK_MS_2019-06-18_PN_agregaty_ogłoszenie Pobierz  
ZKGK_MS_2019-06-18_PN_agregaty_SIWZ Pobierz  
ZKGK_MS_2019-06-18_PN_agregaty_Zał-_nr_2 Pobierz  
ZKGK_MS_2019-06-18_PN_agregaty_Zał-_nr_3 Pobierz  
ZKGK_MS_2019-06-18_PN_agregaty_Zał-_nr_4 Pobierz  
ZKGK_MS_2019-06-18_PN_agregaty_Zał-_nr_5 Pobierz  
ZKGK_MS_2019-06-18_PN_agregaty_Zał-_nr_6 Pobierz  
ZKGK_MS_2019-06-18_PN_agregaty_Zał-_nr_7 Pobierz  
ZKGK_MS_2019-06-18_PN_agregaty_Zał-_nr_8 Pobierz  
ZKGK_MS_2019-06-18_PN_agregaty_Zał-_nr_9 Pobierz  
ZKGK_MS_2019-06-18_PN_agregaty_Zał-_nr_10 Pobierz  
ZKGK_MS_2019-06-18_PN_agregaty_Zał-_nr_11 Pobierz  
ZKGK_MS_2019-06-18_PN_Informacja-z-otwarcia-ofert Pobierz  
ZKGK_MS_2019-06-18_PN_agregaty_Wybor-oferty Pobierz  

do druku