Menu przedmiotowe

Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowym Klinczu

Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowym Klinczu
W skład zespołu wchodzi:
1. Szkoła Podstawowa w Nowym Klinczu
2. Przedszkole w Nowym Klinczu

 
Obwód szkolny obejmuje miejscowości: Nowy Klincz, Wętfie, Mały Klincz do nr 20
Adres:
Nowy Klincz
ul. Spacerowa 25
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 35 14
Dyrektor: Arkadiusz Markiewicz
Powołanie: Zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna Nr 30  z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Klinczu
 
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku