Dziś jest:
wersja tekstowa

Szkoły podstawowe i gimnazjalne

1. Szkoła Podstawowa w Kaliskach
ul. Szkolna 7
Kaliska
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 20 81
E-mail: szkola.kaliska@wp.pl

Strona internetowa szkoły2. Szkoła Podstawowa w Kornem
ul. Młyńska 14
Korne
83-407 Łubiana
Telefon: 58 686 71 44
e-mail: spkor@gmina.koscierzyna.pl

Strona internetowa szkoły3. Zespół Kształcenia w Łubianie
ul. Szkolna 1,
83-407 Łubiana
Telefon: 58 687-43-06
e-mail: zklub@gmina.koscierzyna.pl

Strona internetowa szkoły4. Szkoła Podstawowa w Niedamowie
Niedamowo 44
83-423 Wielki Klincz
Telefon: 58 686 14 69
e-mail: spniedamowo@wp.pl
5.  Szkoła Podstawowa w Nowym Klinczu
ul. Spacerowa 2
Nowy Klincz
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 35 14
e-mail: spnkl@koscierzyna.pl

Strona internetowa szkoły
6. Zespół Szkół w Skorzewie
Skorzewo
ul. Peplińskiego 6
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 687 12 01
e-mail: skorzewo@wp.pl
Strona internetowa szkoły 
7. Zespół Szkół w Wąglikowicach
83-406 Wąglikowice
Telefon: 58 686 12 23
e-mail: sp_wag@poczta.onet.pl

Strona internetowa szkoły


 
8. Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu
ul. Szkolna 22
83-423 Wielki Klincz
Telefon: 58 686 15 28, 58 686 15 53
e-mail: zkwk1@wp.pl

Strona internetowa szkoły


 
9. Zespół Szkół w Wielkim Podlesiu
Wielki Podleś
83-423 Wielki Klincz
Telefon: 58 686 22 34
e-mail: wpodles@wp.pl

Strona internetowa szkoły

do druku