Dziś jest:
wersja tekstowa

Szkoła Podstawowa w Niedamowie

Obwód szkolny obejmuje miejscowości: Niedamowo, Dębogóry

Adres:
Niedamowo
83-423 Wielki Klincz
Telefon: 58 686 14 69
e-mail: spniedamowo@wp.pl

Dyrektor: Aleksandra Bober
do druku