Dziś jest:
wersja tekstowa

Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu

W skład Zespołu wchodzą:
1)    Przedszkole w Wielkim Klinczu,
którego obwód stanowią miejscowości: Wielki Klincz, Mały Klincz od nr 20 (włącznie), Zielenin.
2)    Szkoła Podstawowa w Wielkim Klinczu,
której obwód stanowią miejscowości: Wielki Klincz, Mały Klincz od nr 20 (włącznie), Zielenin, Puc, Będominek, Dąbrówka
3)    Publiczne Gimnazjum w Wielkim Klinczu,
którego obwód stanowią miejscowości: Wielki Klincz, Mały Klincz, Zielenin, Puc, Będominek, Dąbrówka, Kłobuczyno, Kaliska, Nowa Wieś, Dobrogoszcz, Kościerska Huta, Niedamowo, Dębogóry, Nowy Klincz, Wętfie.

Adres:
ul. Szkolna 22
83-423 Wielki Klincz
Telefon: 58 686 15 28, 58 686 15 53
e-mail: zkwk1@wp.pl

Dyrektor: Wojciech Drzewiński
do druku