Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook
Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna

Na początku grudnia 2012 r. został przedłożony przez Wykonawcę projekt zmiany studium dla obszaru w granicach administracyjnych gminy Kościerzyna.
W dniu 19 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej w sprawie wydania opinii o projekcie zmiany studium. Następnie zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt zmiany studium został wysłany do 43 organów i jednostek właściwych w celu uzyskania uzgodnień i opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium. Obecnie do urzędu wpływają pisma w powyższej sprawie.
Po otrzymaniu wszystkich odpowiedzi i wprowadzaniu zmian wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii, projekt zmiany studium zostanie wyłożony do publicznego wglądu.
W wyznaczonym terminie osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne będą mogły wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium.
Po uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, organ przystąpi do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów Gminy Kościerzyna.
 
Plany zagospodarowania przestrzennego:


Zestawienie aktualnych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Kościerzyna:
Zestawienie aktualnych planów

do druku