Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Ruch amatorski

Zespół Folklorystyczny "Kaszubskie Nuty"
Grupa wywodzi się z Nowego Klincza, gdzie już drugie pokolenie mieszkańców wsi związało swoje życie z zespołem. W „Kaszubskich Nutach” występują dzieci w wieku 7-17 lat. Podczas prób, występów zapoznają się z kulturą Kaszub: strojami, instrumentami, pieśniami, tradycją. Przy „Kaszubskich Nutach” działa także rodzinna kapela Derrów: Józef Derra wraz małżonką Marią i synem Tomaszem - kierownikiem muzycznym zespołu. Kapeli często towarzyszą panowie Błażej Freda, Grzegorz Daszkowski, Paweł Czarnowski i Maciej Derra. Dla wielu kontakt w zespole z kaszubską muzyką, piosenką jest pierwszym kontaktem z kaszubszczyzną.

Więcej informacji:
Zespół Folklorystyczny "Kaszubskie Nuty"


Koła Gospodyń Wiejskich
obecnie na terenie Gminy działa 12 kół, które są animatorami tradycji pracy zespołowej na terenach wiejskich, prekursorki tradycji kaszubskich, liderki lokalnej społeczności wiejskiej.
Orkiestra Dęta „Gmina Kościerzyna”
w ramach projektu” Utworzenie sekcji muzycznej w Ośrodku Kultury i Edukacji w Nowym Klinczu – zakupiono instrumenty muzyczne – młodzież aktywnie włączyła się w realizację projektu.
Zespoły działające przy szkołach:

Niedamowo - Zespół Chochliki
działający przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Niedamowie
Zespół artystyczny „Chochliki” powstał  przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Niedamowie. Działa od 1998 roku. Instruktorem zespołu, choreografem, kierownikiem artystycznym jest p. Alicja Czylkowska, która założyła zespół i z powodzeniem prowadzi go do dziś. Zespół zrzesza  20 uczniów,  od 6 do 11 roku życia. Repertuar zespołu jest bardzo zróżnicowany. Są to: tańce do utworów dyskotekowych,  elementy tańców ludowych, inscenizacje teatralne, śpiew. Zespół uczestniczy w przeglądach artystycznych oraz w cyklicznych imprezach lokalnych (np. Jasełka wystawiane w kościele parafialnym,  festyny, akademie, itp.). Należy zaznaczyć, iż zespół Chochliki cieszy się dużą popularnością wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Niedamowie. Jego członkowie rozwijają swoje uzdolnienia artystyczne, miło i z pożytkiem dla własnego rozwoju spędzają czas oraz poprzez występy łamią swoją nieśmiałość, uczą się autoprezentacji i współpracy w  grupie.

Wąglikowice - Zespół "Mali Kaszubi"
Zespół działa przy Zespole Szkół w Wąglikowicach od 2001 roku. Głównym celem zespołu jest krzewienie kultury kaszubskiej i niesienie radości wszystkim podziwiającym występy. Dzieci tańczą tradycyjne tańce kaszubskie, takie jak: "Kowal", "Szewiec", "Koseder" i inne. Śpiewają pieśni i przyśpiewki w języku kaszubskim, związane ze świętami i tradycjami na Kaszubach.
Przez wiele lat zmieniali się opiekunowie zespołu; były to: Grażyna Łangowska, Iwona Gawin-Mionskowska,  Violeta Etmańska. Obecnie zespół prowadzą: Bernadeta Basendowska, Dorota Kutella-Burcon; na akordeonie gra Jan Wera. Do zespołu należą uczniowie: od klasy "0" do III gimnazjum, łącznie 38 dzieci. Dzięki bardzo dobrej współpracy z rodzicami i osobami zaprzyjaźnionymi, którzy pomagają w przygotowaniu wianków, haftowaniu i szyciu strojów, dzieci pięknie prezentują się na scenie. Występy zespołu uświetniają imprezy szkolne, środowiskowe i gminne. Zespół bierze udział w przeglądach Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych na Kaszubach.
do druku