Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook






Gminna Karta Dużej Rodziny



Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie



Polityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Nowe wsparcie z Funduszy Europejskich dla osób młodych na rynku pracy

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne oraz szkolenia organizowane w Chojnicach oraz w Kościerzynie.

I. Spotkanie informacyjne pt. „Już wkrótce nowe wsparcie z Funduszy Europejskich dla osób młodych na rynku pracy: szkolenia, praktyki i staże zawodowe oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej!” - poświęcone możliwościom otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób młodych wchodzących na rynek pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Na spotkaniu omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. Osoby młode (15 – 29 lat) na rynku pracy: sytuacja, oczekiwania i trudności.
2. Założenia wsparcia osób młodych na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: poddziałanie 1.2.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy:
a) Adresaci wsparcia,
b) Formy wsparcia: certyfikowane kursy i szkolenia; płatne praktyki i staże zawodowe oraz dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i inne.
Termin i miejsce spotkania:
  • 21 marca 2019 r., w godz. 12:00 – 14.30, Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9 C, 83-400 Kościerzyna,
  • 26 marca 2019 r., w godz. 12.00 – 14.30, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice, sala nr 16a,
 
II. Szkolenie pt. „Jak napisać dobry wniosek i biznesplan, aby otrzymać preferencyjną pożyczkę na założenie i rozwój działalności gospodarczej?" - poświęcone zasadom wypełniania wniosku i biznespanu przy ubieganiu się o preferencyjne pożyczki na założenie i rozwój działalności gospodarczej na Pomorzu.
Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. Przegląd preferencyjnych instrumentów finansowych dla biznesu dostępnych w województwie pomorskim, w tym m.in.: pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej, mikropożyczka, pożyczka turystyczna, pożyczka na innowacje i inne,
2. Struktura wniosku i biznesplanu pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - omówienie oraz prace warsztatowe z formularzem wniosku/biznesplanu,
3. Struktura wniosku pożyczki na rozwój działalności gospodarczej (np. mikropożyczka, pożyczka turystyczna) - omówienie wybranego wniosku oraz prace warsztatowe z formularzem wniosku. 
Termin i miejsce szkolenia:
  • 18 marca 2019 r., w godz. 11.00 – 15.10, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysoka 3/16, 89-600 Chojnice, sala nr 16a,
  • 28 marca 2019 r., w godz. 11:00  –  15.10, Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9 C, 83-400 Kościerzyna,

Formularze zgłoszeniowe oraz program spotkania informacyjnego oraz szkolenia dostępne są na stronach:
https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/aktualnosci
http://lgrmorenka.pl/category/aktualnosci/


 
do druku