Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Klincz

Informujemy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Klincz PLH220083 oraz przedstawił projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia ww. projektu planu zadań ochronnych.

Z projektem zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Klincz PLH220083 można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu pod adresem:
http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-28-pazdziernika-2019-znak-rdos-gd-woc-6320-37-2019-aw-al
 
Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie do dnia 20 listopada 2019 roku, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.
do druku