Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Praca w komisjach sołeckich

Informujemy, że do dnia 14.02.2019 r. można zgłaszać się do pracy w sołeckich komisjach wyborczych. Do zadań sołeckich komisji wyborczych należy: przeprowadzenie głosowania w dniu 17.03.2019 r. w godz. 9.00-15.00, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości, przesłanie wyników głosowania do właściwej gminnej komisji wyborczej.

W skład sołeckich komisji wyborczych wchodzą 3 osoby, w tym z urzędu, jako członek, osoba wskazana przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy. Członkom komisji wyborczych przysługują diety w wysokości ustalonej przez Wójta Gminy.

Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i ponoszą odpowiedzialność jak funkcjonariusze publiczni.

Zgłoszenie na odpowiednim formularzu należy złożyć do urzędu gminy Kościerzyna (Biuro Obsługi Mieszkańca), ul. Strzelecka 9,  w terminie do dnia 14.02.2019 r. Członkiem sołeckiej komisji wyborczej może być osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Kościerzyna – posiadająca prawo wybierania i stale zamieszkująca na terenie Gminy Kościerzyna.

zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna ws. wyborów.pdf
informacja-o-zgłoszeniach-do-komisji-sołeckiej.pdf
formularz zgłoszenia do komisji sołeckiej PDF
formularz zgłoszenia do komisji sołeckiej WORD

 
do druku