Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Rozbudowa wodociągów i kanalizacji

Trwa realizacja zadań wodno-kanalizacyjnych, na które Gmina Kościerzyna otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Część zadań, mimo krótkiego czasu od podpisania umowy, jest już na ukończeniu.

W większości są to inwestycje doprowadzające sieć wodociągową do nieruchomości w Nowej Kiszewie, Rybakach, Dobrogoszczu, Pucu, Nowym Klinczu i Kościerzyna-Wybudowanie. Wśród zadań jest też jedno połączone z siecią kanalizacyjną w miejscowości Wielki Klincz. Wśród zleconych zadań inwestycyjnych, których realizacja jest nadzorowana przez Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, są też montaże agregatów prądotwórczych przy ujęciach wody, oczyszczalniach i przepompowniach ścieków w miejscowościach Wdzydze, Wąglikowice oraz Kłobuczyno. Jest to pierwszy etap zabezpieczenia ciągłości działania instalacji wodno-kanalizacyjnych w przypadku utraty tradycyjnego zasilania.

Obecnie Wykonawca prowadzi wodociąg od Sycowej Huty do Rybak, aby zabezpieczyć mieszkańców wodą z gminnego ujęcia wody. W miarę dobrej pogody Wykonawca będzie kontynuował prace, aby zakończyć je przed wskazanym w umowie końcowym terminem.

 
L.p. Wyszczególnienie termin wykonania
1 Doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości
Nowa Kiszewa wraz z rozbudową we wsi L = 5101 m
31.05.2019
2 Doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości
Rybaki wraz z rozbudową we wsi L=1643 m
31.05.2019
3 Rozbudowa sieci wodociągowej  o długości L=204 m
i sieci kanalizacyjnej o długości L=207 w miejscowości
Wielki Klincz ul. Pogodna
31.05.2019
4 Doprowadzenie sieci wodociągowej do osady „Bure Misie”
w Nowym Klinczu L=1039 m
W trakcie odbioru
5 Doprowadzenie wodociągu do kompleksu działek budowlanych,
L=343 m w Dobrogoszczy
W trakcie odbioru
6 Doprowadzenie wodociągu do działek budowlanych i siedliskowych,
L=170 m w Kościerzyna Wybudowanie
31.05.2019
7 Doprowadzenie wodociągu do dz. letniskowych NOWY KLINCZ W trakcie odbioru
8 Doprowadzenie wodociągu do dz. nr 106/16 PUC 30.04.2019
9 Instalacja agregatu prądotwórczego o mocy 64 KW na ujęciu wody
w Kłobuczynie
31.03.2019
10 Instalacja agregatu prądotwórczego o mocy 34 KW  na ujęciu wody
we Wdzydzach
31.03.2019
11 Instalacja agregatu prądotwórczego o mocy 24 KW na ujęciu wody w Wąglikowicach 31.03.2019
12 Instalacja agregatu prądotwórczego o mocy 34 KW na oczyszczalni
ścieków komunalnych we Wdzydzach
31.03.2019
13 Instalacja agregatu prądotwórczego o mocy 16 KW na przepompowni
ścieków we Wdzydzach P1
31.03.2019
14 Instalacja agregatu prądotwórczego o mocy 16 KW na przepompowni
ścieków we Wdzydzach P2
31.03.2019
do druku