Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Ruszyły remonty budynków

Ruszyła termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Kościerzyna oraz Sali Wiejskiej i Remizy OSP w Wielkim Klinczu. Na rozpoczęcie prac czeka Zespół Szkół w Skorzewie. Inwestycje mają zakończyć się jeszcze w tym roku.
 
I. Budynek A i budynek B Urzędu Gminy Kościerzyna

W planach jest częściowa wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, wymiana części instalacji sanitarnych i elektrycznych gniazd wtykowych dla zasilania odbiorów branży sanitarnej oraz naprawa przegród po montażu nowych instalacji z robotami towarzyszącymi.
Ponadto: ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia, ocieplenie ścian cokołu, ocieplenie stropodachu, wykonanie nowej opaski i odwodnienia wokół budynku, przełożenie i remont elementów zainstalowanych na elewacjach.
Koszt remontu: 421 000 zł.
 


II. Budynek Sali Wiejskiej i remizy OSP w Wielkim Klinczu

Wykonane ma zostać docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku Sali Wiejskiej i remizy OSP w Wielkim Klinczu.
Roboty dotyczyć będą zmiany konstrukcji i geometrii dachu, instalacji wentylacji mechanicznej oraz docieplenia dachu i stropodachu. Remont będzie obejmował obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej.
Planowane jest skucie istniejących posadzek i wykonanie nowych oraz wykonanie ogrzewania podłogowego, ocieplenie stropu nad pomieszczeniami piwnicznymi styropianem, ocieplenie dachu, uzupełnienie zaprawy oraz cegieł w elementach nieocieplanych ścianek attykowych i kominów, wymiana drzwi wewnętrznych oraz wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy. Wykonany zostanie demontaż kotła na paliwo stałe, montaż instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego, grzejników stalowych płytowych i źródła ciepła w postaci gruntowej pompy ciepła.
Koszt remontu: prawie 1 100 000 zł.


 

III. Budynek Zespołu Szkół w Skorzewie

Przedsięwzięcie polega na ociepleniu ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych nadziemia i połaci dachu na poziomie poddasza użytkowego, miejscowej naprawie elewacji ceglanej z odtworzeniem detalu architektonicznego, wymianie stolarki okiennej w zakresie połaci dachowych, lukarny, wymianie drzwi zewnętrznych do kotłowni, wymianie wyłazów dachowych, wykonaniu iniekcji w ścianach piwnicznych od strony wewnętrznej, na styku ława-ściana, naprawie hydroizolacji pionowej ścian piwnicznych od strony zewnętrznej, ociepleniu poddasza użytkowego oraz dachu, modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania z wymianą źródeł ciepła na gruntowe pompy ciepła, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wymianie grzejników, wykonaniu robót elektrycznych: nowej linii WLZ, rozdzielnicy elektrycznej, wykonaniu instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia branży sanitarnej.
Ponadto w zakresie robót jest odtworzenie istniejącego zagospodarowania terenu, jak chodniki, dojścia, odwodnienie terenu i trawniki.
Koszt remontu: prawie 1 450 000 zł.
 
Najkorzystniejsze oferty złożyły następujące firmy:
- w zakresie I części zamówienia: Firma Usługowo-Handlowa Wiesław Janusz;
- w zakresie II części zamówienia: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki;
- w zakresie III części zamówienia: 2 SUN Sp. z o.o. SP. K.
do druku