Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook
Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Sprzedaż działki w Dobrogoszczu

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zmianami) wykazuje do zbycia nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna, zapisaną w KW GD1E/00015052/8 ozn. nr 380/5 o pow. 0,0409 ha położoną w obrębie Dobrogoszcz zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod teren sportu i rekreacji - plażę, cena netto 18.371,00 zł. plus 4.225,33 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowa niezabudowana, położona na skraju wsi, w sąsiedztwie jeziora, sąsiedztwo domów mieszkalnych, działka o kształcie regularnym, sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej, została przeznaczona do umowy zamiany.
Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, mogą składać  udokumentowane wnioski do dnia 26 czerwca 2018 r.  w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Ogłoszenie-Dobrogoszcz.pdf
do druku