Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Unieważnienie konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  działając zgodnie z §4 pkt 3 Regulaminu konkursu unieważnił konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018). Unieważnienie Konkursu związane jest z zawarciem przez WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz pozostałymi wfośigw Porozumienia w sprawie realizacji krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego Program będzie wdrażany przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, na jego realizację przeznaczono 103 miliardy zł, a Beneficjenci końcowi otrzymają wsparcie finansowe w formie dotacji (63,3 mld zł) oraz pożyczki (39,7 mld zł).

W zakresie nieobjętym krajowym Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze” WFOŚiGW w Gdańsku planuje przygotować odrębną ofertę finansowania.

O szczegółach związanych z planowanymi naborami, warunkach finansowania oraz możliwości uzyskania wsparcia na zadania zgłoszone w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), WFOŚiGW w Gdańsku ogłaszać będzie na stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl oraz informować będzie w pismach kierowanych bezpośrednio do wnioskodawców unieważnionego Konkursu.

Pismo Prezesa WFOŚiGW w tej sprawie

Ograniczenie niskiej emisji na Pomorzu – nowe konkursy w WFOŚiGW w Gdańsku

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbyło się spotkanie dla Wnioskodawców konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” edycja 2018.  Zainteresowanych było wielu, nasza sala konferencyjna wypełniła się do ostatniego krzesła.

Od lat ochrona powietrza to jeden z priorytetów działalności WFOŚiGW w Gdańsku. I ta sytuacja nie uległa zmianie. Nadal dofinansowywane będą inwestycje, których celem jest ograniczenie niskiej emisji w regionie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizować będzie na terenie województwa pomorskiego Krajowy Program „Czyste Powietrze” - ogólnopolskie porozumienie w tej sprawie zawarte zostało przez 16 wfośigw z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska. Wydarzenie odbyło się w Warszawie, 7 czerwca 2018 w obecności i pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Podstawowym celem Krajowego Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej jednorodzinnych domów mieszkalnych. Będzie to możliwe dzięki gruntownej termomodernizacji budynków oraz modernizacji instalacji grzewczych.

Takiego programu wcześniej w Polsce nie było. Ma on rozwiązać problem smogu w naszym kraju. Potrwa 10 lat, pochłonie 103 miliardy zł. Zmieni radykalnie jakość powietrza na Pomorzu.

W związku z realizacją tego programu, WFOŚiGW w Gdańsku zdecydował o unieważnieniu konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”. Była to trudna decyzja dla zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Program „Czyste Powietrze Pomorza” ma swój olbrzymi dorobek, pracownicy mają w nim doświadczenie, osiągnęliśmy znakomite efekty ekologiczne – powiedział na spotkaniu prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko. Przez wzgląd na racjonalne wydatkowanie środków publicznych, nie możemy realizować dwóch konkurujących ze sobą programów. Zapewniam jednak, że wszystkie wnioski osób fizycznych, złożone w ramach tegorocznego „Czystego Powietrza Pomorza” mają priorytet w Krajowym Programie „Czyste Powietrze – dodał.

„Czyste Powietrze” skierowane jest do właścicieli domów jednorodzinnych. Wcześniej taka oferta była mocno ograniczona. Programy kierowane były głównie do spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych. Program krajowy proponuje korzystniejsze dofinansowanie. Wysokość dotacji będzie uzależniona od dochodów, skorzystają na tym zatem właściciele domów jednorodzinnych o niższych dochodach. Dofinansowanie udzielane będzie nie tylko na wymianę źródeł ciepła, jak było wcześniej, ale także na termomodernizację budynków. Po raz pierwszy program obejmuje też nowo budowane domy – prezes Maciej Kazienko wyliczał zalety Krajowego Programu. Wszystkie wnioski złożone w ramach programu „Czyste Powietrze Pomorza” zostaną w pierwszej kolejności przez nas obsłużone. Pomożemy osobom indywidualnym w wypełnianiu wniosków do nowego programu. Nikt nie zostanie bez pomocy – zapewnił prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

Właściciele domów wielorodzinnych, którzy nie mogą uzyskać dofinansowania na inwestycje dotyczące modernizacji źródeł ciepła w ramach Krajowego Programu „Czyste Powietrze” będą mogli skorzystać z nowego konkursu WFOŚiGW w Gdańsku „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”.  

 

Podział konkursu "Czyste Powietrze Pomorza"

 

 

 
do druku