Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Zmarł Sołtys Grzybowa Jan Zaborowski


Ze smutkiem informujemy, że 7 listopada 2019 r. zmarł Sołtys Grzybowa Jan Zaborowski. Miał 75 lat.

Jan Zaborowski przez całe życie zabiegał o dobro swojego sołectwa i całej Gminy Kościerzyna. W latach 1994-2006 pełnił funkcję radnego gminy. W tym czasie prowadził m. in. Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego oraz był delegatem gminy do Sejmiku Województwa Pomorskiego.

W 1995 roku wybrany został na sołtysa sołectwa Grzybowo. Funkcję tę piastował do końca życia. W październiku 2002 r. został Prezesem Rady Sołtysów Powiatu Kościerskiego. 15 października 2003 r. wybrano go na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego. Ponownie tę funkcję pełnił od 29.01.2009 r. W tym czasie sołtys Jan Zaborowski był inicjatorem wielu przedsięwzięć oraz angażował się w inicjatywy lokalne. Szczególnie aktywnie uczestniczył w zabiegach o budowę drogi we wsi Grzybowo, budowę wodociągów, telefonizację wsi, urządzenie boiska wiejskiego oraz remont sali wiejskiej.

Jego zaangażowanie w organizacjach pozarządowych nie kończyło się na Stowarzyszeniu Sołtysów, od 1991 r. funkcję Przewodniczącego Zarządu Kaszubskiego Forum Ekologicznego. W imieniu Forum wspierał działania Gminy w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

W latach 2010-2014 Jan Zaborowski był radnym Rady Powiatu Kościerskiego. Pełnił też funkcję członka Zarządu Powiatu.

Jan Zaborowski wielokrotnie był doceniany za swoją społeczną działalność otrzymując znaczące odznaczenia. W 1998 r. został odznaczony przez Wojewodę Gdańskiego medalem za zasługi dla ochrony środowiska Kaszub. W 2004 r. Wojewoda Pomorski odznaczył go medalem za działalność na rzecz społeczności lokalnej. W 2009 r. został odznaczony medalem Zasłużony dla Rolnictwa przez Ministra Rolnictwa. W 2010 roku otrzymał medal Ministra Środowiska. W 2011 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

W 2014 r. Rada Gminy Kościerzyna przyznała Janowi Zaborowskiemu medal i odznakę „Złoty Laur” za aktywność i zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kościerzyna. Został również wyróżniony w konkursie „Sołtys Roku 2013”.

Jan Zaborowski przez całe swoje życie był bardzo aktywny, otwarty na drugiego człowieka, zaangażowany w sprawy swojej małej ojczyzny. Do końca pełnił samorządową służbę.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy serdecznego współczucia.
Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski
wraz ze współpracownikami
do druku